Skip to content

Mäkké zručnosti pre modernú ženu – problémy naše každodenné

Učiace sa mamy (1920 x 1080 px)
00
dní
00
hodín
00
minút
00
sekúnd
Podujatie sa už uskutočnilo.

O podujatí

Tatiana Tökölyová sa dlhodobo venuje vzdelávaniu dospelých a vedie aj workshopy.  Podieľa sa na tvorbe inovatívnych kurzov, absolvovala množstvo špecializovaných kurzov a tréningov pre školiteľov v oblasti participatívnych metód vzdelávania dospelých, je certifikovaná pre oblasť metodiky tvorby výučbových programov v oblasti inovatívneho vzdelávania a inklúzie marginalizovaných skupín. Je profesionálnym mediátorom a Kids‘Skills koučom. Spolupracuje s viacerými organizáciami zameranými na vzdelávanie mládeže a dospelých na Slovensku, je spoluriešiteľkou niekoľkých projektov v rámci Európskeho zboru solidarity v oblasti vzdelávacích aktivít pre mladých ľudí s cieľom zvyšovania ich občianskej angažovanosti.

Tento workshop je navrhnutý pre mladé ženy, ktoré hľadajú efektívne a praktické techniky na riešenie problémov (solution-focused methods) vo svojom každodennom živote. Cieľom je poskytnúť mladým ženám jednoduché a praktické nástroje na problémy v ich každodennom živote, vytváranie nových riešení a zlepšiť celkový pocit pohody a sebavedomia. Workshop sa preto zameriava na praktické využitie vybraných jednoduchých techník, s ktorými sa účastníčky zoznámia hravým spôsobom, vyskúšajú si ich na vlastných zažitých situáciách a pretavia i do svojho osobného plánu. A odídu vyzbrojené v ústrety každodenným situáciám pripravené integrovať tieto techniky do svojich životov. Tento workshop je interaktívny, zapája účastníčky do diskusií a cvičení a ponúka konkrétne kroky na okamžité zlepšenie každodenného života mladých žien.

Mapa