Skip to content

Vytvárame učiace sa mesto

V roku 2022 sa Trnava stala prvým slovenským mestom, ktoré je členom Globálnej siete učiacich sa miest UNESCO. V rámci tohto projektu organizujeme festival učenia, pracujeme s učiteľmi z regiónu, podporujeme vzdelávanie vo firmách a tiež vytvárame učiace sa komunity matiek na materskej dovolenke alebo mladých.

Bezplatné webináre
(nielen) pre učiteľov

Prostredníctvom pravidelných workshopov, webinárov a profesijných komunít prinášame učiteľom aktuálne témy a inovácie. Venujeme sa inklúzii, práci so žiakmi so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, psychohygiene učiteľov, ale aj kritickému mysleniu a neformálnemu vzdelávaniu.

Dostupný e-learning
a kurzy pre učiteľov

Prevádzkujeme a neustále rozširujeme e-learningový portál, na ktorom pedagógovia aj rodičia nájdu viacero kurzov týkajúcich sa digitálnych zručností, kreativity, ale aj práce s deťmi so špeciálnymi potrebami. S prezenčnými školeniami zas navštevujeme školy alebo ich pripravujeme na mieru cieľovej skupine. 

Program pre učiteľov,
ktorí sa chcú stále učiť

Ako učiteľ môžeš zmeniť veľa. Nemôžeš však ostať sám, bez podpory ďalších, ktorým naozaj záleží na budúcnosti detí a mladých. Vytvorili sme platformu, vďaka ktorej sa môžeš posunúť v špecifických témach a zároveň získať komunitu ďalších odvážnych učiteľov a iné zaujímavé výhody. Škola učiteľov je projekt viacerých organizácií, zastrešený pod hlavičkou Učiacej sa Trnavy.

Rozvojová platforma pre firmy

V rámci Učiacej sa Trnavy sme založili platformu pre manažérov, personalistov či ľudí z HR oddelení, ktorej cieľom je vytvárať priestor pre spoločný rast, zdieľanie skúseností a prenášanie inovácií a nových trendov do oblasti firemného vzdelávania.

Vzdelávanie o age
managemente pre firmy

Práca so zamestnancami s ohľadom na ich vek si vyžaduje špcifický prístup ku každej vekovej skupine v rámci firmy. Manažérov a personalistov učíme, ako pristupovať k mladým, k zamestnancom – rodičom či starším, zamestnancom zas ukazujeme možnosti, ako si s kolegami porozumieť a vzájomne sa rešpektovať.

Komunita pre matky na materskej

je séria pravidelných podujatí pre matky na materskej dovolenke, pre ktoré pripravujeme workshopy a semináre zamerané na rôzne témy. Počas vzdelávania je pre deti pripravená samostatná miestnosť s animátorkami. 

Podcast o celoživotnom učení (sa)

Dôkazom, že učeniu niet konca je aj náš podcast, v ktorom otvárame témy zo školy, z oblasti vzdelávania dospelých a kultúry. Spolu s inšpiratívnymi hosťami tak odkrývame rôzne možnosti rozvoja ľudí a prinášame odpovede na mnohé otázky zo sveta vzdelávania.

Spoločenská hra,
ktorá učí komunikovať

Horúce kreslo otestuje vašu schopnosť komunikácie a improvizácie a zároveň vytvorí hlbšie vzťahy v tíme, triede, rodine či komunite. Počas 60 minút sa tak okrem netradičných tém dostanete aj k zábavným úlohám a rôznym vtipným momentom.

Točíme videá
o zručnostiach 21. storočia

Pravidelne pripravujeme krátke edukačné videá na rôzne témy, ktoré majú jednoducho a zaujímavo priblížiť užitočné vedomosti a poznatky pre každodenný život.

Podporujeme mladých
umelcov a kreatívcov

Budujeme komunitu talentovaných ľudí, pre ktorých vytvárame príležitosti na vystúpenie, zdieľanie aj posun. Súčasťou projektu je každoročný multižánrový festival s predstavením z nášho regiónu vychádzajúcich hviezd.

Povedz

Každý z nás pozná nejakého učiteľa, podnikateľa či študenta. Jednoducho mu o nás povedz, prípadne mu pošli link našu stránku alebo sociálne siete. 

Podpor

Tvoj finančný príspevok nám pomôže pokryť náklady na náš tím, podujatia či vzdelávacie centrum. Ráta sa aj každá malá suma. 

Pridaj sa

Staň sa naším dobrovoľníkom, pomôž nám s organizáciou eventov a zaži, aké je to byť súčasťou Lifestarter rodiny.