Skip to content

Ako na vekovo inkluzívny tím?

Zapojenie ľudí rôzneho veku na pracovisku so sebou prináša mnoho benefitov, avšak niekedy aj problémov a výziev.
Ako komunikovať, aby si všetci rozumeli? Ako riešiť konflikty medzi jednotlivými generáciami? Aké sú očakávania zamestnancov od kolegov či vedenia? Dá sa vytvoriť pracovné prostredie priaznivé pre mladších aj starších? 

Čo je age management?

Vekový manažment sa vzťahuje na rôzne dimenzie riadenia ľudských zdrojov v rámci organizácie s dôrazom na primerané zastúpenie vekových skupín a všeobecnejšie tiež na celkové riadenie starnutia zamestnancov, pričom stratégie vekového manažmentu by mali byť smerované ku všetkým vekovým skupinám zamestnancov, t.j. k začínajúcim zamestnancom, k zamestnancom stredného veku a k tým zamestnancom, ktorí pomaly ukončujú svoju pracovnú dráhu.

Dom pracovnej schopnosti je koncept na podporu age managementu vo firemnom prostredí. Predstavuje oblasti, ktoré je potrebné zohľadniť pri efektívnom rozvoji zamestnanca v každom veku. Koncepcia podpory pracovnej schopnosti je založená na spolupráci medzi zamestnávateľom a zamestnancom: spoločne môžu vytvoriť lepšiu rovnováhu na pracovisku a zlepšiť pracovnú schopnosť. Spoločná zodpovednosť za prijaté opatrenia znamená, že sú tieto opatrenia prijateľnejšie a lepšie sa realizujú, a vedie k situácii výhodnej pre všetkých. 

lepšia motivácia ľudí

zvýšený výkon

uspoko-
jenie
z práce

Naša ponuka

Séria 7 edukačných videí je určená pre zamestnancov a manažérov, ktorí sa chcú efektívne naučiť stratégie a techniky na riadenie a podporu produktivity, zdravia a spokojnosti vo veku. Poskytuje kompaktné, ľahko stráviteľné lekcie, ktoré sa zameriavajú na rozvoj zručností v oblasti rozpoznávania a riešenia vekových výziev vo firemnom prostredí. Od riešenia stereotypov a diskriminácie až po implementáciu politík a programov na podporu rozmanitosti a inkluzivity, tento microlearningový kurz je kľúčom k zlepšeniu pracovného prostredia a výkonnosti tímu.

Workshop: Potenciál age managementu

Workshop je určený primárne pre manažérov, HRistov alebo špecialistov vzdelávania z firiem. Účastníci získajú nástroje a stratégie na efektívne riadenie a podporu rozmanitosti vo veku v tíme, aby dosiahli optimálnu produktivitu a spokojnosť zamestnancov. Od identifikácie výziev a príležitostí spojených s vekom po implementáciu praktických riešení, tento workshop poskytuje manažérom potrebné znalosti na vytvorenie inkluzívneho a podporujúceho pracovného prostredia.

Workshop: Generácia Z - Trendy a komunikácia

Workshop poskytne praktickú skúsenosť pre manažérov či zamestnancov, ktoré chcú lepšie porozumieť mladšej generácii a efektívne s nimi komunikovať. Účastníci sa dozvedia o najnovších trendoch, preferenciách a hodnotách tejto generácie a naučia sa vhodné stratégie komunikácie a zapojenia, aby ich úspešne oslovili. Zároveň si účastníci vyskúšajú rôzne nástroje aj prostredníctvom rolových hier a praktických aktivít.

Workshop: Generácia Y - Špecifiká a time-management

Workshop zameraný na porozumenie potrieb a preferencií middle-aged generácie v pracovnom prostredí a zlepšenie ich schopnosti riadiť čas efektívne. Účastníci sa naučia identifikovať charakteristiky a motivácie Generácie Y a budú vybavení konkrétnymi nástrojmi a stratégiami na optimalizáciu svojho time-managementu. Workshop sa zameriava na praktické cvičenia a príklady, ktoré pomáhajú účastníkom lepšie pochopiť a aplikovať efektívne metódy riadenia času v práci a živote. 

Workshop: Generácia X - Ake efektívne pracovať so staršími?

Workshop je určený pre manažérov a tímových lídrov a je zameraný na poskytnutie praktických nástrojov a stratégií na efektívne riadenie a spoluprácu so staršími zamestnancami. Účastníci sa dozvedia o charakteristických vlastnostiach tejto generácie, tiež aj o tom, ako využiť ich skúsenosti, znalosti a motiváciu na dosiahnutie spoločných cieľov. Workshop sa zameriava aj na pochopenie potrieb a preferencií Generácie X a poskytuje konkrétne tipy a rady pre vytvorenie inkluzívneho pracovného prostredia, ktoré podporuje ich účasť a prínos pre pracovné tímy. 

Povedz

Každý z nás pozná nejakého učiteľa, podnikateľa či študenta. Jednoducho mu o nás povedz, prípadne mu pošli link našu stránku alebo sociálne siete. 

Podpor

Tvoj finančný príspevok nám pomôže pokryť náklady na náš tím, podujatia či vzdelávacie centrum. Ráta sa aj každá malá suma. 

Pridaj sa

Staň sa naším dobrovoľníkom, pomôž nám s organizáciou eventov a zaži, aké je to byť súčasťou Lifestarter rodiny.