Skip to content

Neviete si rady
s digitálnymi technológiami?

Potrebujete vytvoriť video, zložitejšie tabuľky alebo rozmýšľate, ako na pekný dizajn prezentácie či plagátu? Nepomáhajú vám tutoriály ani internetové fóra? Alebo sa len chcete naučiť dobre fotiť, a neviete kde začať?
Čo ak by ste mali individuálneho mentora, ktorý vám so všetkými výzvami pomôže? Alebo lektorov a inštruktorov, ktorí budú pracovať s celým vaším tímom? 

Čo získate?

Najskôr si vyberiete témy z našej ponuky, v ktorých sa chcete zdokonaliť a pomenujete si vaše potreby. 

Následne sa stretnete s mentorom, s ktorým sa dohodnete na harmonograme a úlohách. V prípade skupinového školenia nastavíme spoločne plán vzdelávania. 

Na každú zvolenú oblasť budete mať
6  hodín (podľa potreby aj viac), počas ktorých sa s pomocou mentora alebo inštruktorov naučíte tým digitálnym zručnostiam, ktoré potrebujete. 

Prehľad tém

Účastníci sa naučia základy dizajnu, výberu obsahu, štruktúru prezentácií a efektívne spôsoby prezentovania informácií. Cieľom je zvýšiť digitálne zručnosti a kreativitu pri tvorbe prezentácie v MS PowerPoint.

Cieľom kurzu je zvýšiť digitálnu gramotnosť účastníkov a umožniť im plnohodnotné využívanie smartfónu v ich každodennom živote. Kurz je vhodný pre začiatočníkov bez predošlej skúsenosti s smartfónmi či tabletmi.

Účastníci sa naučia pracovať s rôznymi prvky, ako sú text, obrázky, ikony a pozadia, a získajú znalosti o farebnej teórii, typografii a dizajnových princípoch. Cieľom je naučiť sa vytvárať plagáty, bannery, reklamy alebo tlačové materiály.

Účastníci sa naučia analyzovať a interpretovať obsah z online zdrojov, porozumieť rôznym formám digitálneho obsahu a rozpoznávať ich vplyv na spoločnosť. Upozornení budú aj na riziká sociálnych sietí a mediálneho obsahu. 

Účastníci sa naučia používať emailovú schránku, spracovávať prijaté správy, písať profesionálne emaily, a efektívne pracovať s prílohami. Kurz tiež zahŕňa osvojenie základných pravidiel etikety a bezpečnosti v elektronickej komunikácii.

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom základ pokročilých excelových zručností a pomôcť im zvýšiť svoju produktivitu a efektivitu pri práci s dátami a tabuľkovými dokumentmi. Kurz je určený najmä pre začiatočníkov.

Účastníci budú spoznávať rôzne aplikácie a ich praktické využitie vo viacerých oblastiach, ako sú organizácia úloh, plánovanie času, zdravie a wellness, financie, komunikácia a zábava. Kurz sa zameriava na skutočné príklady a scenáre, v ktorých účastníci môžu aplikovať nové zručnosti.

Účastníci sa naučia vytvárať pútavý obsah, ktorý osloví ich cieľovú skupinu a zvýši ich zapojenie a záujem. Kurz je interaktívny a praktický, pripravuje účastníkov na vytvorenie profesionálne vyzerajúceho videa s minimálnymi nákladmi a maximálnym dosahom.

Účastníci získajú pochopenie rôznych funkcií a nástrojov, ktoré MS Teams ponúka, od základných ako chat a kalendár, po pokročilé ako virtuálne schránky a konferenčné hovory. Cieľom kurzu je pomôcť účastníkom dosiahnuť efektívnejšiu komunikáciu, lepšiu organizáciu a zvýšenú produktivitu.

Program je určený pre tých, ktorí sa chcú naučiť využívať portál Slovensko.sk na maximum. Účastníci sa naučia základné aj pokročilé funkcie portálu, vrátane online služieb, interaktívnych formulárov, elektronických podpisov a ďalších.

Účastníci objavia základné pojmy ako expozičný trojuholník, kompozícia, svetlo a farby a naučia sa, ako ich správne používať. S podporou skúsených fotografov budú účastníci precvičovať techniky ako je portrétovanie, krajinná fotografia, makrofotografia a iné. 

Program je určený pre tých, ktorí chcú zlepšiť svoje schopnosti v tvorbe atraktívnych a efektívnych newsletterov. Účastníci sa naučia základy zloženia, dizajnu a obsahu newsletterov, ako aj najlepšie praktiky v oblasti email marketingu a získania a udržania pozornosti čitateľov.

Účastníci sa dozvedia základné pojmy a nástroje používané v oblasti umelej inteligencie.  Workshop tiež zahŕňa demonštrácie reálnych príkladov aplikácií umelej inteligencie a diskusie o ich využití v rôznych odvetviach.

Účastníci sa dozvedia o rôznych formách online vzdelávania, ako sú online kurzy, interaktívne platformy a vzdelávacie aplikácie. Budú preskúmavať najlepšie postupy pre účinné učenie sa online, vrátane plánovania, samoregulácie a využitia rôznych zdrojov.

aktuálne príspevky na vzdelávanie

pomôžeme vám
s administratívou

Povedz

Každý z nás pozná nejakého učiteľa, podnikateľa či študenta. Jednoducho mu o nás povedz, prípadne mu pošli link našu stránku alebo sociálne siete. 

Podpor

Tvoj finančný príspevok nám pomôže pokryť náklady na náš tím, podujatia či vzdelávacie centrum. Ráta sa aj každá malá suma. 

Pridaj sa

Staň sa naším dobrovoľníkom, pomôž nám s organizáciou eventov a zaži, aké je to byť súčasťou Lifestarter rodiny.