Skip to content

EDUpoint / S láskou ku všetkým deťom. Práca so žiakmi so ŠVVP

EDUpoint
00
dní
00
hodín
00
minút
00
sekúnd
Podujatie sa už uskutočnilo.

O podujatí

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú v súčasnosti súčasťou takmer každej triedy.

  • Ako pracovať so žiakmi s vývinovými poruchami učenia, ADHD, či poruchami autistického spektra?
  • Aké sú možnosti a kompetencie učiteľa pri práci s týmito žiakmi?
  • Čo by mal učiteľ vedieť a robiť aby pomohol týmto žiakom rozvíjať sa?

Na tieto a ďalšie otázky budeme hľadať odpovede spolu so špeciálnou pedagogičkou Mgr. Jorgou Nachtmanovou.

Pozrieme sa spoločne na všetko, čo o tejto téme chcete a potrebujete vedieť, aby ste svoju prácu mohli vykonávať ešte lepšie, cítiť sa kompetentnejšie, a byť tu pre Vašich žiakov ešte bližšie. Svoje otázky, na ktoré by ste sa radi dozvedeli odpovede napíšte priamo pri registrácií, lektorka na ne počas vzdelávania bude odpovedať.

Webinár je bezplatný, je však potrebná registrácia prostredníctvom tohto formulára.

Po absolvovaní webinára a vyplnení dotazníka spätnej väzby po skončení podujatia Vám bude automaticky doručení certifikát o absolvovaní vzdelávania.

Lektorka:
Mgr. Jorga Nachtmanová
Vyštudovala špeciálnu a predškolskú pedagogiku. Od roku 2008 pôsobí na Súkromnej základnej škole Cenada a neskôr aj na Súkromnom gymnáziu Cenada. Od roku 2012 tiež pracuje v SCPP, kde sa venuje diagnostike porúch učenia, poradenstvu pre učiteľov a diagnostike a terapii neuromotorickej nezrelosti (INPP), bilaterálnej integrácii a senzorickej integrácii.

Osnova vzdelávania

Lektor podujatia

Mapa miesta podujatia