Skip to content

EDUpoint / Kompas kritického myslenia: Kritickým myslením učiteľa ku kritickému mysleniu žiakov

1
00
dní
00
hodín
00
minút
00
sekúnd
Podujatie sa už uskutočnilo.

O podujatí

Príďte spolu s nami spoznať základné princípy práce s kritickým myslením na praktickom zážitkovom workshope!

Workshop sa zameriava na spoznanie možností rozvoja kritického myslenia učiteľov, aby mohli následne efektívne podporovať kritické myslenie svojich žiakov. Účastníci sa naučia nástroje a metódy, ktoré im pomôžu posilniť kritické myslenie vo svojich triedach, budovať analytické schopnosti a podporovať diskusie a riešenie problémov vo vzdelávacom prostredí. Vzdelávanie poskytne učiteľom príležitosť zdokonaliť svoje pedagogické schopnosti a prispeje k rozvoju kritického myslenia u ich študentov.

Workshop je bezplatný, je však potrebná registrácia prostredníctvom tohto formulára.

Po absolvovaní workshopu a vyplnení dotazníka spätnej väzby po skončení podujatia Vám bude automaticky doručený certifikát o absolvovaní vzdelávania.

Lektorka:
Mgr. Bc. Zuzana Petriľáková
Vyštudovala špeciálnu pedagogiku na Univerzite Komenského v Bratislave a študuje psychológiu na Trnavskej univerzite v Trnave. Učila na súkromnej základnej škole pre žiakov s intelektovým nadaním. Absolvovala tiež akreditovaný vzdelávací program v oblasti práce s mládežou v téme kritického myslenia. V súčasnosti sa venuje problematike celoživotného vzdelávania a zameriava sa predovšetkým na aplikáciu psychologických poznatkov do každodenného života ľudí.

Mapa