Skip to content

Kids‘ Skills – ako podporiť dieťa v rozvoji jeho zručností / Učiace sa mamy

Uciace-sa-mamy-1920-x-1080-px-7
00
dní
00
hodín
00
minút
00
sekúnd
Podujatie sa už uskutočnilo.

O podujatí

Deti nepoznajú problémy, len im chýbajú zručnosti, ktoré im pomôžu robiť kroky k lepšiemu“ hovorí Ben Furman, zakladateľ metódy koučovania detských zručností Kids‘ skills. 

Pozývame Vás na zážitkovú ochutnávku AKO TVORIŤ VHODNÉ OTÁZKY?, ktoré Vašim deťom môžu pomôcť:

– uvedomiť si svoje silné stránky, zručnosti, talenty,

– sformulovať, čo by im pomohlo robiť malé kroky k lepšiemu v záťažovej situácii,

– zistiť čo zvládnu sami a akú pomoc potrebujú od svojho okolia,

– zažiť úspech a dokázať sa oceniť. 

Správne sa pýtať v súčasnosti môže pre Vaše deti v budúcnosti znamenať viac sebavedomia, sebadôvery, sebaúcty a aj úspešnej sebarealizácie.

Lektorka Ing. Helena Klepáčová je okrem iného aj kariérová poradkyňa a koučka. Vyše 15 rokov vzdeláva deti, mládež, dospelých, pegogických aj odborných zamestnancov v témach sebapoznávania, kariérovej výchovy a poradenstva, všímavosti k znevýhodneným, environmentálnej výchovy, sociálno-emocionálnej gramotnosti. Je matkou dvoch dospelých študujúcich detí, koučing a poradenstvo ponúka aj online. 

Mapa