Skip to content

Objav svoje talenty / Učiace sa mamy

Učiace sa mamy (2)
00
dní
00
hodín
00
minút
00
sekúnd
Podujatie sa už uskutočnilo.

O podujatí

Ing. Eva Hrešková, PhD. vyštudovala finančný manažment, no vždy mala bližšie k tvorivej práci a práci s ľuďmi. Stála pri zrode projektu Godzone a v súčasnosti pracuje pre Spoločenstvo Martindom. Má skúsenosti aj s prácou v médiách. Kdekoľvek pôsobila, videla, akú neuveriteľnú silu má povzbudenie. Je certifikovaná ako Talentový Expert by Use Your Talents (UYT). Platforma UYT je v súčasnosti oficiálnym partnerom spoločnosti Gallup® pre Slovensko a Českú republiku. Podľa nej je talentový mentoring úžasnou možnosťou povzbudzovať a dvíhať ľudí vďaka nahliadnutiu do ich talentov a rozvoja ich silných stránok.

Na tomto workshope sa zoznámime s talentovým prístupom k osobnému rozvoju, ktorý vyvinula spoločnosť Gallup®. V živote je totiž oveľa prínosnejšie sústrediť sa na to a rozvíjať to, v čom sme prirodzene obdarovaní. Dokážeme tak neuveriteľné veci. Preto je potrebné objaviť náš potenciál, talenty a pochopiť jedinečnosť každého človeka. Vďaka tomu získame lepší obraz o sebe, ale i o druhých ľuďoch. Prispieva to k lepšiemu sebapoznaniu, sebaprijatiu, k nárastu sebaistoty a tiež k lepšiemu vzájomnému porozumeniu vo vzťahoch v rodine i v pracovnom prostredí. Workshop bude vedený interaktívnou formou, veľa sa o sebe dozviete a priestor dostanú aj vaše otázky.

Mapa