Skip to content

Montessori v kuchyni / Učiace sa mamy

Učiace sa mamy (1920 x 1080 px) (4)
00
dní
00
hodín
00
minút
00
sekúnd
Podujatie sa už uskutočnilo.

O podujatí

V rámci nášho workshopu „Montessori v kuchyni“ sa spolu s Máriou Kozelkovou zameriame na komplexný úvod do Montessori pedagogiky, podporujúcej samostatný rozvoj dieťaťa cez rešpekt, porozumenie a lásku k učeniu. Cieľom je zoznámiť účastníčky s filozofiou a základmi Montessori, poskytnúť praktické návody na zavedenie týchto princípov do domáceho prostredia, predstaviť špecifické Montessori aktivity pre deti od 3 do 6+ rokov, diskutovať o dôležitosti pozorovania dieťaťa pre lepšie porozumenie jeho potrieb a záujmov, a vytvoriť priestor pre výmenu skúseností medzi matkami. Workshop pokrýva úvod do Montessori pedagogiky, prípravu domáceho prostredia, prehľad Montessori materiálov a aktivít podporujúcich rozvoj dieťaťa, rolu rodiča v Montessori výchove a poskytuje priestor pre diskusiu a otázky. Tento workshop je ideálnou príležitosťou pre matky, ktoré chcú podporovať prirodzený vývoj svojho dieťaťa v súlade s Montessori filozofiou.

Mária Kozelková je klinická psychologička, psychoterapeutka a Montessori terapeutka. Viac ako 20 rokov sa venovala deťom s neurologickými a motorickými ťažkosťami. Vyučuje na Katedre psychológie Trnavskej univerzity predmety z oblasti klinickej psychológie, psychoterapie, biologickej psychológie a psychoterapeuticky sa venuje deťom, dospievajúcim i dospelým. Ako lektorka a supervízorka spolupracuje s medzinárodnými organizáciami Montessori Medical Partnership for Inclusion so sídlom v USA a Internationale Akademie für Entwicklungs-Rehabilitation und pädiatrische Fortbildung so sídlom v Mníchove. Aktuálne vedie výcvik Montessori pedagogiky a Montessori liečebnej pedagogiky pre deti 3 – 6+. Jednou z jej záľub je aj práca s ľuďmi.

Mapa