Skip to content

Zvládanie konfliktov a cesta k duševnej pohode – Inovačné vzdelávanie

Inovačné vzdelávanie leták (1200 x 1200 px) (1 920 x 1 080 px)
00
dní
00
hodín
00
minút
00
sekúnd
Podujatie sa už uskutočnilo.

O podujatí

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU:

Naše inovačné vzdelávanie je zamerané na rôzne aspekty osobného a profesionálneho rozvoja pedagógov. Obsahuje témy ako sebapoznanie, koučing, psychológiu, zručnosti 21. storočia a mediáciu, cez ktoré formou zážitkového učenia a sebareflexie prispieva k rozvoju duševného zdravia, predchádzaniu a riešeniu konfliktov.

Program je obsiahnutý v 50 hodinách aktívnej práce zameranej na jednotlivé témy.  Spoločné prezenčné stretnutia sú doplnené online stretnutiami tak, aby absolventi programu získali príležitosť na reflexiu a skutočnú aplikáciu získaných poznatkov do praxe. Zároveň budú takto podporovaní počas nadobúdania nových kompetencií a sprevádzaní pri príprave portfólia. Program je pripravený tak, aby cez pozitívne vzťahy medzi účastníkmi a školiteľmi vytvoril bezpečné prostredie pre rozvoj pedagógov.  

CENA PROGRAMU: 240 eur – možnosť absolvovať program zadarmo

VIAC INFORMÁCIÍ

Mapa