Skip to content

Bezpečnosť, sebavedomie a sebaúcta / Učiace sa mamy

Učiace sa mamy (1920 x 1080 px) (8)
00
dní
00
hodín
00
minút
00
sekúnd
Podujatie sa už uskutočnilo.

O podujatí

Workshop má za cieľ posilniť povedomie žien o ich bezpečnosti a naučiť praktické stratégie na prevenciu a riešenie násilia. Naučíme sa, ako predchádzať nebezpečným a ohrozujúcim situáciám, chrániť sa a nestať sa obeťou. Povieme si, ako sa účinne brániť pred útočníkom. Osvojíme si stratégie prevencie násilia, stanovenie hraníc, budovanie zdravého sebavedomia a efektívnu komunikáciu v náročných situáciách. Workshop sa zameriava aj na posilnenie sebadôvery a sebaúcty účastníčok, aby sa cítili silnejšie a schopnejšie čeliť rôznym situáciám.
Pridajte sa k nám a vytvorme si bezpečnejší svet pre všetky ženy!

Workshop bude prebiehať interaktívnou formou a bude zahŕňať rôzne aktivity, ako diskusie, brainstormingové cvičenia, role-playing a prezentáciu. Účastníčky budú mať dostatok času na to, aby sa podelili o svoje skúsenosti a položili
otázky.

Workshop je určený pre ženy všetkých vekových kategórií, vhodný je aj pre dievčatá.

Workshop bude viesť Mgr. Lenka Ondrejechová, policajtka so špecializáciou na prevenciu kriminality z Mestskej polície Trnava. V minulosti pracovala ako lektorka, sociálna pracovníčka a vychovávateľka, momentálne sa venuje preventívnym aktivitám a prednáškam v oblasti bezpečnosti a prevencie kriminality, šíreniu osvety a informovanosti verejnosti v tejto oblasti.

Mapa