loader-logo

Workshopy o práci pedagogických asistentov pomohli definovať ich kompetencie

V uplynulých mesiacoch pripravilo občianske združenie Lifestarter v  spolupráci s Nadáciou Pontis v rámci grantového programu Srdce pre deti niekoľko workshopov a podujatí, ktoré venovali pozornosť práci pedagogických asistentov. Do workshopov sa tak zapojilo stovky zanietených učiteľov, učiteliek i asistentov a asistentiek, ktorí cítia potrebu vzdelávania aj po niekoľkoročnej pedagogickej praxi.

Workshopy venované témam pedagogickej asistencie odštartovala už počas septembra Nikola Máliková zo vzdelávacieho portálu Vedomosti do vrecka, ktorá sa venovala aktuálnym výzvam a definíciám žiakov a žiačok so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v jednotlivých triedach. Tému žiakov so špeciálnymi potrebami podporil aj októbrový workshop pod vedením Moniky ŠulovskejPedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Vzdelávaniu všetkých žiakov a žiačok a psychologickým aspektom integrácie a inklúzie sa v novembrovom workshope venovala školská psychologička Andrea Lehenová zo Základnej školy na Námestí slovenského učeného tovarišstva v Trnave. Aby škola fungovala ako inkluzívna vzdelávacia inštitúcia, bolo v rámci workshopov nevyhnutné venovať pozornosť aj komunikácii vzájomnej spolupráce učiteľov s pedagogickými asistentami, ktorú na decembrovom workshope popísala Viera Máša Orogváni, jedna z asistentiek a pracovníčka Komenského inštitútu.

Workshopy zamerané na pedagogickú asistenciu prebehli nielen v prezenčnej forme v priestoroch OZ Lifestarter, ale aj v online forme cez MS Teams. Na workshopoch sa zúčastnilo stovky pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ktorí sa dozvedeli množstvo cenných rád od ostatných kolegov a potrebné informácie na vzdelávanie v tejto oblasti. Účastníci a účastníčky workshopov ocenili nielen príklady z praxe, ale aj definovanie rozdielov medzi pochvalou a povzbudením či iných návrhov, ako zapájať do kolektívu aj introvertnejšie povahy žiakov a žiačok. „Na workshopoch sa mi páčili všetky návrhy a aktivity pre žiakov a žiačky so ŠVVP a návod, ako zefektívniť spoluprácu medzi učiteľom, asistentom a žiakom,“ uviedla jedna z účastníčok podujatia. Štyri workshopy zároveň priniesli množstvo tipov na literatúru, ktorá dokáže podporiť znalosti v oblasti pedagogickej asistencie a osobnosti žiakov či žiačok so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Najbližšie týždne budú publikované aj dve špeciálne časti podcastu Učeniu niet konca, ktoré sa budú venovať práve téme inkluzívneho vzdelávania a kompetenciám pedagogických asistentov.

Občianske združenie Lifestarter vzniklo v Trnave, ako potreba celoživotného vzdelávania s hlavným cieľom pomáhať ľuďom rásť a rozvíjať sa. Už niekoľko rokov vytvára vzdelávacie programy pre učiteľov a učiteľky, voľnočasové aktivity pre mladých či kultúrno-umelecké podujatia. Nadácia Pontis, ako dlhodobá a stabilná nefiremná nadácia podporuje silné, zmysluplné spojenia a prináša pozitívne zmeny v kľúčových témach, ako sociálne inovácie či zodpovedné podnikanie. Súčasťou ich práce je aj charitatívny projekt Srdce pre deti, ktorý pomáha zdravotne či sociálne znevýhodneným a podporuje ich výnimočné talenty. Viac o OZ Lifestarter a Nadácii Pontis nájdete na webe: www.lifestarter.sk a www.nadaciapontis.sk.

0 Points