loader-logo

UČITEĽOM 1: Do akej miery sa zaujímať o súkromie žiakov?

Pre učiteľa a žiaka je veľmi dôležité utvárať také vzťahy, ktoré prispievajú v triede k priaznivej, pomáhajúcej a tolerantnej atmosfére, v ktorej prevláda harmónia, pokoj a pohoda. Dobré vzťahy so žiakmi sú nesmierne dôležité nie preto, že je príjemné byť ako učiteľ medzi žiakmi obľúbený. Dôležité sú najmä preto, že podstatne zvyšujú šance učiteľov naplniť výchovné a vzdelávacie ciele, ktoré si v škole kladú. Chcete žiakov zaujať a čo najviac ich zo svojho predmetu naučiť? Ak máte so žiakmi dobré vzťahy, je omnoho pravdepodobnejšie, že sa vám to podarí. Je vaším cieľom výchovne na žiakov pôsobiť, byť pre nich vzorom, usmerňovať ich, radiť im v konkrétnych životných situáciách? V tom prípade sú dobré vzťahy so žiakmi nielen užitočným pomocníkom, ale priam nevyhnutnosťou. Ak vás žiaci neuznávajú, nerešpektujú a necítia sa vo vašej spoločnosti príjemne, vaše výchovné rady im pôjdu jedným uchom dnu a druhým von. Ako múdro skonštatoval americký básnik Ezra Pound: „Nijaký učiteľ nestroskotal na svojej nevedomosti. Mohol stroskotať iba vtedy, keď nevychádzal s triedou“ (Burjan, 2011. www.burjanoskole.sk).

Chcete žiakov zaujať a čo najviac ich zo svojho predmetu naučiť? Ak máte so žiakmi dobré vzťahy, je omnoho pravdepodobnejšie, že sa vám to podarí.

Ak je teda vaším cieľom čo najkvalitnejšia výuka, zaujímajte sa o svojich žiakov. Učiteľ by sa nemal báť nadviazať so žiakmi aj osobnejší kontakt. Pre žiakov je napr. už to veľmi pozitívne, ak si zapamätáte ich mená. Vnímajú veľmi citlivo, ak vedia, že sa o nich učiteľ zaujíma, o ich mimoškolské aktivity, súkromie a ich mimoškolský život. Pozor na to, aby sme však neboli príliš zvedaví alebo nepôsobili prehnane dotieravo. Je potrebné rozlišovať. Určite ale platí pravidlo, že ak učiteľ vie, čomu sa žiaci venujú a čo ich baví, je oveľa pravdepodobnejšie, že ich dokáže na hodine viac zaujať, ale aj pochopiť ich správanie. Dôležité je pýtať sa v rôznych situáciách na ich názor a brať vážne, čo hovoria.

Je výborné, ak ako učiteľ zároveň dokážete poodkryť aj trošku zo svojho vlastného súkromia. Takýto prejav dôvery žiakom môže pre nich znamenať impulz, aby sa nebáli otvoriť aj oni. Ak žiaci trochu bližšie spoznajú svojho učiteľa, budú mať k nemu lepší vzťah a väčšiu dôveru. Dôležitá je úprimnosť a otvorenosť aj čo sa týka vyjadrovania pocitov. Pozor na umelé, kŕčovité predstieranie „mladistvého ducha“ v snahe priblížiť sa žiakom. Mladí ľudia dokážu rýchlo odhaliť pretvárku a môžu sa obrátiť proti nemu. Žiaci v učiteľovi nepotrebujú ďalšieho „teenagera“, ale rozumného dospelého partnera, ktorý bude mať na nich dobrý vplyv.

Stručné zhrnutie

Je dôležité citlivo vnímať každého žiaka ako aj každú situáciu individuálne. J. A. Komenský povedal: „Naši učitelia nesmú byť podobní stĺpom pri ceste, ktorí len ukazujú, kam ísť, ale sami nejdú.“ Ísť so žiakmi znamená zaujímať sa o nich v úprimnosti a snahe pomôcť im objaviť ich potenciál a rozvinúť ho do krásy. To sa nám bez dôvery môže len ťažko podariť. Veď podľa slov psychológa G. Neufelda: „Deti sa najviac naučia, keď majú radi svojho učiteľa a myslia si, že ich učiteľ má rád.“

Autor: Mgr. Jarmila Blahová

Sériu UČITEĽOM pripravujeme v spolupráci so psychologičkou Mgr. Jarmilou Blahovou z MTF STU, ktorá odpovedá na otázky od učiteľov týkajúce sa duševného zdravia, časového manažmentu či osobného života učiteľa. Vaše otázky môžete posielať na adresu info@lifestarter.sk, predmet „Učiteľom„.

Mgr. Jarmila Blahová

Som mama troch detí, manželka nožiara s 20 ročnou praxou v IT, vysokoškolská pegagogička pôsobiaca v Trnave… Na pedagogickej fakulte v Bratislave som vyštudovala odbor psychológia a anglický jazyk,  na RKCMBF UK teológiu a etiku. V mojej 20 ročnej praxi som si prešla od vyučovania na základnej škole, cez strednú, jazykovú až po vysokú. Práca s deťmi rôzneho veku ma vždy veľmi napĺňala, no najviac som sa našla v práci s dospelými. Mojím súčasným zameraním je hlavne psychológia, duševná hygiena a anglický jazyk. Popri práci sa venujem výskumu psychickej pracovnej záťaže, píšem články, maľujem puzdierka na nože :), nahrávam podcasty pre študentov alebo sa venujem záhradke. Mojou radosťou sú moje deti, manžel a krásy prírody, ktorá je pre mňa zdrojom veľkej inšpirácie. Veľmi rada čítam a medzi autorov, z ktorých aj najviac čerpám, patrí najmä Viktor Frankl, Daniel Goleman, Daniel Pink, Jaro Křivohlavý, Martin Seligman alebo Dalibor Špok.

0 Points