loader-logo

Pomáhame ľuďom
rásť a baví nás to

Poslaním nášho tímu je vytvárať atraktívne prostredie,
podporujúce kreativitu, osobný, duchovný aj profesionálny rast
pre všetky vekové kategórie. Naša práca je založená na vzťahoch, individuálnom prístupe ku každému, podporuje a rozvíja autentickosť, originalitu a tvorivosť.
lifestarter tvorí zaujímavé príležitosti pre celoživotné, neformálne vzdelávanie, zmysluplné využívanie voľného času či osobný rozvoj.

Náš tím

Mgr. Michal Koricina, PhD.

VÝKONNÝ MANAŽÉR & LEKTOR

Mgr. Terézia Koricinová

PROJEKTOVÁ KOORDINÁTORKA

Mgr. Monika Koláriková

FINANCIE & PERSONALISTIKA

Mgr. Zuzana Petriľáková

PEDAGOGIČKA & PROJEKTOVÁ KOORDINÁTORKA

Bc. Norbert Chomistek

PR ASISTENT & MODERÁTOR PODCASTU

Mgr. Adriána Klincová

PROGRAMOVÁ MANAŽÉRKA PRE KULTÚRU

Mgr. Fedor Cimerman

METODIK & VIDEOMAKER

Michal Bercik

AUDIO & VIDEO PRODUKCIA

Mgr. Barbora Štibraná

EVENT PRODUKCIA

Ing. Jozef Koricina

SENIOR PROJEKTOVÝ MANAŽÉR

Mgr. Mária Kohutiarová

ŠÉFREDAKTORKA ČASOPISU

Soňa Krajčovičová

REDAKTORKA

Naše hodnoty

Autentickosť

je cesta k dobrým vzťahom.

Odbornosť

zvyšuje kvalitu a prináša ovocie.

Komunita

dáva všetkému nový rozmer.

Kreativita

je tajomstvo inovácií.