loader-logo

Pripraviť sa na dôchodok?

Možno sa ma opýtate: „Pripravovať sa na dôchodok? Veď vtedy už nič nebudem musieť, nikto odo mňa nebude nič očakávať, konečne mi prestane neustále zvoniť telefón a budem mať čas na čokoľvek, čo budem chcieť. Načo sa pripravovať?“… No, ale práve tu je problém.

Keď sa totiž ráno zobudíte do tejto novej etapy života, objaví sa pred vami veľký otáznik a vy rozmýšľate čo robiť. Upratať ste stihli ešte večer, väčšina priateľov je v práci a v televízii práve nedávajú nič dobré… Až 40 % obyvateľov Európskej únie sa podľa štúdie obáva vstupu do dôchodku práve preto, lebo predstavuje pre nich niečo neznáme, čomu by sa radšej vyhli. Starnutie a dôchodok s ním spojený býva neraz veľkým strašiakom pre mnohých pracujúcich.

A pritom, keď sa na túto vec pozriete z druhej strany, uvidíte akou veľkou príležitosťou sa toto obdobie stáva a koľko potenciálu sa skrýva v ľuďoch, ktorí si často myslia, že už sú out.

Už niekoľko rokov sa preto právom hovorí o tzv. preseniorskej edukácii, ktorej cieľom je pomôcť ľuďom objaviť potenciál dôchodkového veku ešte predtým než ho dosiahnu. Nezáleží na tom, či máte 25 alebo 54 rokov, zamyslieť sa nad touto témou, určite nebude od veci.

Motiváciou k uvažovaniu nad dobrým starnutím nám môžu byť výsledky Grantovej štúdie, ktoré okrem iného predstavili 7 faktorov šťastnej staroby. To znamená, že keď budete spĺňať týchto sedem vecí, je veľmi pravdepodobné, že na dôchodku budete spokojný a nebudete sa ho musieť báť. Toto sú oni:

  1. Schopnosť prispôsobovať sa meniacim podmienkam – či budete otvorení novým výzvam a či budete ochotní používať napríklad Google okuliare :);
  2. Vzdelanie – nielen aký stupeň ste dosiahli, ale či ste na sebe pracovali a zdokonaľovali sa;
  3. Stabilný partnerský vzťah – ako to vyzerá vo vašom manželstve a iných vzťahoch, nakoľko sú stále a úprimné;
  4. Nefajčenie;
  5. Umiernená spotreba alkoholu;
  6. Dostatočný fyzický pohyb – aká bude vaša fyzická kondícia;
  7. Primeraná telesná hmotnosť – mali by ste s ňou byť spokojný a nemala by vám prekážať.

Možno hneď po prečítaní presne viete, čo robiť a možno ešte len začínate premýšľať, či by ste nemohli spraviť už teraz niečo preto, aby ste boli na dôchodku spokojný.

Pre vás, ktorí premýšľate a hľadáte odpoveď na otázku, v čom sa možno rozhýbať, ponúkam 4 nápady, ktoré môžu byť pre vás výzvou ku konkrétnej akcii;

Občianska angažovanosť

Manifest vzdelávania dospelých pre 21. storočie hovorí o aktívnom občianstve ako o jednej z kľúčových tém, v ktorej by sa dnes mal vzdelávať každý dospelý. Ide tu predovšetkým o to, aby ste rozvíjali svoje kritické myslenie a posilňovali schopnosť analyzovať a vyhodnocovať rôzne informácie z okolia. Taktiež by vám nemala byť ľahostajná politika, (a to nielen kvôli tomu, aby sa vám trošku zdvihol krvný tlak pri sledovaní diskusie v televízii :), ale) najmä kvôli tomu, aby ste „boli v obraze“ a vedeli, čo sa okolo vás deje.

Skvelou príležitosťou, ako v tejto oblasti vykročiť, je tiež participácia na verejnom živote vo vašom meste, obci či sídlisku. Či už to bude organizovanie susedskej párty, zapojenie do participatívneho rozpočtu alebo malá brigáda v parku, všetko vám to pomôže udržať sa v kondícii a – ako sa hovorí – prispievať k spoločnému dobru.

Komunita

Znamená, že nemôžete ostať sami. Už pred vstupom do dôchodku si potrebujete vytvoriť sieť vzťahov a kontaktov okrem vašej rodiny a kolegov. Je dokázané, že zapojenie starších ľudí v nejakej sociálnej skupine posilňuje súdržnosť a otvorenosť voči zmenám a vytvára dobrý predpoklad pre oporu pri rozličných ťažkých životných situáciách.

Práve komunitný život vám môže poskytnúť príležitosť na sebarealizáciu v oblastiach, na ktoré počas práce nemáte čas, ale ktoré vám dávajú zmysel a napĺňajú vás – stačí len objaviť tú správnu skupinu vo vašom okolí. A to nemusíme spomínať dobrovoľníctvo – to vám vie dodať obrovský pocit užitočnosti a potrebnosti, nehovoriac o mnohých ďalších benefitoch, ktoré ponúka.

Digitálne zručnosti

Áno, čítate správne. Myslím, že je na čase zahodiť výhovorky tipu „Ja to neprebujem! “ alebo „To už nikdy nedobehnem, veď to ide tak rýchlo! „. Nemusíte sa naučiť všetko, ale určite pre vás nie je nemožné spriateliť sa viac zo sociálnymi sieťami, vyskúšať tablet či iné zariadenia alebo natočiť video pre blízkych. Výhoda číslo jeden je, že budete môcť byť v kontakte s mladou generáciou, s vnúčatami a už len to vám prinesie viac radosti, no okrem toho získate pocit, že ste in a kráčate s dobou.

A ako bonus získate, že si z domu pohodlne vybavíte úrady, banku či nákup a zostane vám viacej času na aktivity, ktoré chcete robiť, a nielen musíte.

Takže neodpisujte sa ešte predtým, ako chytíte tie Google okuliare do rúk a postavte sa digitálnym technológiám čelom!

Podnikanie

Aj keď sa to môže zdať ako nepravdepodobné, je pravdou, že práve podnikanie nás dokáže stimulovať a nakopnúť do vecí, do ktorých by sme sa inak neodvážili ísť. U starších ľudí, ktorí premýšľajú nad dôchodkom, môže mať podnikanie aj rozmer ekonomický (k nízkemu dôchodku si chcú privyrobiť vlastnými silami), no azda tým najdôležitejším benefitom podnikania v staršom veku je sebarealizácia a rozvoj potenciálu.

Odborníci hovoria o tom, že najčastejším dôvodom prečo starší ľudia nerozbiehajú malý vlastný biznis, je strach zo zlyhania. Myslia si, že nemajú dostatok podnikateľských vedomostí a zručností a preto sa radšej o nič nepokúsia. Je však len na vás, či sa rozhodnete ísť do niečoho neznámeho, čo vám v konečnom dôsledku môže priniesť uspokojenie alebo budete len ďalej rozmýšľať, ako využiť roky na dôchodku efektívne.

Ak ste dočítali tento blog až sem, ďakujem vám. Verím, že vás aspoň trochu motivoval k pozitívnemu uvažovaniu o príprave na dôchodok a ukázal vám, že táto téma nie je dnes úplne mimo. Ak sa rozhodnete robiť niečo z toho, k čomu vás inšpirovali uplynulé minúty, dajte vedieť.


Použité zdroje

EACEA. 2012. Citizenship education in Europe.[online] Brusel: EURYDICE, 2012. [cit. 2019-10-14]. 146 s. ISBN 978-92-9201-246-9. Dostupné na internete: <http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/139EN.pdf>

EURÓPSKA ÚNIA. 2018. Promoting adult learning in the workplace. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 2018. 58 s. ISBN 978-92-79-85480-4

EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE EDUCATION OF ADULTS. 2019. Manifesto for Adult Learning in the 21st century. The Power and Joy of Learning. [online] 2019, 24 s. [cit. 2019-10-25]. Dostupné na internete: <https://eaea.org/wp-content/uploads/2019/04/eaea_manifesto_final_web_version_290319.pdf>

HAJZUKOVÁ, L. 2012. Princípy sociálnej politiky v záujmovom vzdelávaní dospelých. In Celoživotní učení a sociální politika: Vazby a přesahy. Praha: Asociace institucí vzdelávaní dospělých ČR. 2012. s. 119 -125. ISBN 978-80-904531-3-5

ŠERÁK, M. 2016. Aktuální trendy a otázky preseniorské edukace. [online] Univerzita Karlova v Praze. 2016. Dostupné na internete: <http://www.sskolemb.cz/filemanager/files/file.php?file=24>

PILKOVÁ, A. a kol. 2017. Inkluzivita podnikania na Slovensku: stav a vývojové tendencie. Bratislava: Fakulta managementu UK, Kataprint. 2017. 322 s. ISBN 978-80-223-4442-5.

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE. 2018. Odporúčanie Rady z 22. mája 2018 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie. [online] Brusel. 2018. [cit. 2019-11-04]. Dostupné na internete: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=en>

0 Points