loader-logo

Príprava je kľúčom k úspechu. Aj k dôchodku. (alebo Prečo by sa mali aj starší ľudia učiť?)

Keďže popri fungovaniu v lifestarter teame som tiež doktorand na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre, posledné mesiace som okrem príprav projektov a stretnutí s ľuďmi aj písal knižku. Teraz vychádza a volá sa „Vzdelávacie potreby zamestnancov v preseniorskom veku“. Možno to znie príliš vedecky a neviete, čo si pod tým predstaviť, tak práve preto sa pokúsim v tomto blogu aspoň z časti vysvetliť o čom sa bavíme :).

Treba povedať, že táto téma nie je práve téma, o ktorej sa dozvieš z večerných televíznych novín (aspoň nie zatiaľ). Predstavuje však jednu veľmi dôležitú oblasť, ktorá môže určite prispieť ku zvýšeniu kvality života na Slovensku.

1. Nie je to (len) o senioroch

Mnohým pri prečítaní názvu knihy napadne, že pôjde o seniorov. Nie je to však tak úplne pravda. Hovoríme o tzv. „preseniorskom“ veku a to je vek 5 a menej rokov do odchodu do dôchodku. Takže reč je starších dospelých ľuďoch, ktorí sú zamestnaní, no majú pred sebou vidinu dôchodku, ktorý príde o 5, 4, 3 alebo menej rokov. Najčastejšie to býva vek medzi 55 – 65 rokov, ale samozrejme, u každého človeka je to individuálne.

2. Prvý deň na dôchodku

Predstav si ráno, ktoré bude tvoje prvé „dôchodcovské“. Zobudíš sa a nemusíš ísť do práce. Nemusíš utekať na autobus. Nemusíš sa s nikým stretnúť. Nemusíš pozrieť pracovné e-maily. Čo urobíš? Možno prvý týždeň alebo mesiac by si si takýto lifestyle užíval, no zaručene by skôr či neskôr prišla chvíľa, keď by si sa začal zamýšľať nad tým, ako naložiť s toľkým voľným časom.

A práve preto je užitočné zamýšľať sa nad nejakou prípravou na dôchodok skôr ako príde. Téma „preseniorskej prípravy“  má veľké miesto v živote dospelého človeka a je na mieste, aby sa nad ňou zamysleli nielen tí, o ktorých ide, ale aj všetci, ktorí môžu starším ľuďom pomôcť objaviť či rozvinúť ich potenciál.

3. O aktívnom starnutí ešte budeš počuť

A to nielen vtedy, keď budeš pred dôchodkom. Naša populácia starne a to znamená, že každým rokom bude starších ľudí pribúdať. Je preto dôležité, aby boli aktívni a vedeli svojim dielom prispieť ku spokojnosti celej spoločnosti. O koncepte aktívneho starnutia sa už napísalo veľa a ešte viac sa musí dostať do každodenného života. Nejde len o zdravý životný štýl či fungujúci sociálny systém, byť aktívnym sa dá naučiť.

Ak chceme, aby naši budúci dôchodcovia (predstav si možno svojich starších rodičov, starkých či známych) boli aktívni, šťastní a spokojní, môžeme im k tomu pomôcť. Povzbuď ich, aby sa prihlásili na kurz cvičenia, na workshop komunikačných zručností alebo aby sa nebáli začať niečo nové. Neraz je to totiž práve strach a nedostatok podpory, ktorý starších ľudí izoluje a blokuje.

4. Príprava je kľúčom k úspechu

Každý kto chce byť úspešný, potrebuje sa na to nejakým spôsobom pripraviť. To teda znamená, že ak starší človek chce prejsť bránou do dôchodku víťazne, potrebuje byť pripravený.  A to je dôvod, prečo v Európe aj vo svete vznikajú vzdelávacie programy „preseniorskej edukácie“. Ich cieľom je pomôcť starším ľuďom, ktorých dôchodok je predo dvermi, aby sa na nastávajúce obdobie zodpovedne pripravili. Ako?

V prvom rade potrebujú starší dospelí prísť na to, že je nevyhnutné, aby mali plán. Aby prebudenie sa do nového dňa nezačínalo otázkou „Čo zas dnes budem robiť?“, ale aby vedeli, že každý deň je príležitosťou rásť a rozvíjať sa. Každý budúci dôchodca by mal vedieť, čomu sa chce na dôchodku venovať, kto bude tvoriť okruh jeho sociálnych kontaktov, aké komunikačné prostriedky bude používať a ako bude spravovať svoje financie. A toto sú len niektoré z tém, ktoré by mohli byť dobrým východiskom pre vzdelávanie starších dospelých ľudí.

5. Kde je problém?

Z môjho výskumu vyplynulo, že až 51,6% zamestnancov firiem považuje preseniorskú edukáciu za dôležitú alebo skôr dôležitú, no len v 2,5% firiem sa nejaké vzdelávanie týkajúce sa starších ľudí, realizuje. Skutočnosť je totiž taká, že väčšina zamestnávateľov nevidí dôležitosť v investovania do starších ľudí v podobe vzdelávacích aktivít, pretože takáto činnosť neprináša ekonomický benefit. Programy preseniorskej prípravy tak ostávajú len pre voľný čas a tak sa im nedostáva taká miera návštevnosti, aký je ich potenciál. Nič však nie je neriešiteľné a cieľavedomou prácou vieme postupne ovplyvňovať vedúcich firiem, ktorým pomôžeme objaviť výhody takejto investície do svojich  (aj odchádzajúcich) zamestnancov. Pozitívne je, že na Slovensku badať „prvé lastovičky“ preseniorskej edukácie a tak môžeme veriť, že táto oblasť vzdelávania bude v budúcnosti napredovať.

6. Čo starších dospelých zaujíma

Vo výskume sme sa respondentov (zamestnanci vo veku 55-65 rokov) pýtali, aké témy sú v tomto životnom období pre nich dôležité. Ukázalo sa, že najviac starších dospelých sa chce vzdelávať v oblasti svojich záujmov (príroda,  duchovný život, veda a technika,…), tiež ich zaujíma zdravotná výchova a zdravý životný štýl, získavanie digitálnych zručností a finančná gramotnosť. Takže rozhodne tieto témy by mali byť súčasťou vzdelávania pripravujúceho starších ľudí na dôchodok.

7. Čo ich nezaujíma, ale mohlo by

Témami pre vzdelávanie, ktoré si vybralo najmenej respondentov, boli občianske vzdelávanie, mediálna gramotnosť a podnikateľské zručnosti. Je však výzvou, aby sme aj tieto oblasti priblížili starším ľuďom – občianske vzdelávanie totiž sprostredkúva možnosť participácie na živote v obci či susedskej komunite, mediálna gramotnosť umožňuje kriticky a objektívne posudzovať informácie z médií a získanie zručností potrebných k podnikaniu môže starších povzbudiť, aby sa ani vo vyššom veku nebáli začať malý biznis, čo im môže neskôr pomôcť byť viac ekonomicky nezávislými. Takže je čo robiť, no kľúčové je našich starších motivovať a povzbudzovať.

8. Prvý krok sme spravili aj my

Posledná kapitola knižky je venovaná návrhu edukačného programu pre ľudí v preseniorskom veku. To znamená, že máme koncept, ako by prakticky mohol vyzerať kurz prípravy na dôchodok – volá sa „55Plus“. Obsahuje 4 základné tematické celky – „55 plusov aktívneho starnutia“, „Digitálny svet“, „Financie pod kontrolou“ a „Komunita a voľný čas.“ Každý z nich má aj praktické aktivity, pri ktorých si účastníci budú môcť napríklad vytvoriť individuálny plán rozvoja, vyskúšať si komunikáciu online, premyslieť si ako by investovali „posledný groš“ alebo si vyskúšajú prácu v rôznych komunitných či dobrovoľníckych organizáciách.

Téma preseniorskej edukácie nebude cudzia ani lifestarter teamu. Potrebujeme sa aj sami v niektorých veciach ešte čo to naučiť a vzdelávať sa, ale verím, že v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov budeš počuť aj o tom ako lifestarter pripravuje starších ľudí na odchod do dôchodku. Aj takto, myslím, vieme prispievať k lepšiemu zajtrajšku, k vyššej kvalite života starších ľudí a ukazovať, že rozvíjať sa dá v každom veku.

Ak vás táto téma zaujala alebo sa vám zapáčila, alebo sa jej venujete profesionálne či vedecky, alebo máte nejakú praktickú radu či povzbudenie, určite napíšte – bude fajn, ak budeme v kontakte. Rovnako tak, ak by ste si chceli prečítať celú knižku, dajte vedieť!

Vďaka, že ste dočítali až do konca a už aj tým prispeli k tomu, že nás bude viac, ktorí spozornieme, keď započujeme pojem preseniorská príprava alebo aktívne starnutie 🙂

1 Points