loader-logo
 • Názov projektu

  Učiteľ 21
 • Charakteristika

  Kurz digitálnych zručností pre učiteľov
 • Cieľová skupina

  učitelia, lektori
 • Rok začatia projektu

  2019

Digitálne technológie
k učiteľom 21. storočia patria.

Wi-fi, interaktívne tabule, projekcia v triede, tablety... Mnoho škôl už dnes má tieto a rôzne iné technológie, len akosi niekedy chýbajú učitelia, ktorí by ich vedeli používať počas hodiny so žiakmi a spravili by tak vyučovanie zaujímavejším. Vymysleli sme však riešenie, ktorým to zmeníme!
yura-fresh-n31x0hhnzOs-unsplash

Ako sa veci v školách majú...

Téma rozvíjania digitálnych zručností pedagógov je podľa nás veľmi aktuálna. Neraz prichádzajú podnety od samotných učiteľov, ktorí sú v používaní digitálnych technológií na hodinách neistí kvôli tomu, že mnohokrát sú to ich študenti, od ktorých chtiac-nechtiac prijímajú rady a pomoc s počítačom, projekciou či ďalšími nástrojmi.
Vidíme tiež akúsi tendenciu stereotypu pri prezentáciách - mnohým pedagógom stačí, že si dokážu pripraviť jednoduchú prezentáciu v MS PowerPoint-e, no nezamýšľajú sa nad jej tvorivým oživením, doplnením o interaktívnu komunikáciu so študentami, atď.
Hlavným cieľom programu "Učiteľ 21" je vytvoriť príležitosti pre každého pedagóga, aby sa mohol naplno stať učiteľom 21.storočia, ktorý sa digitálnych technológií nebude báť, ale bude ich využívať v prospech svojej práce.

Pedagógom chceme ponúknuť kvalitný vzdelávací program priamo v ich prostredí, počas ktorého sa budú môcť naučiť využívať všetky im dostupné digitálne prostriedky. Teoretické vedomosti budú počas vzdelávania dopĺňané praktickými úlohami zameranými na získanie konkrétnych zručností. Kurz má tak zásadne prispieť ku skvalitneniu výučby na škole a tiež osobnostnému rastu zúčastnených pedagógov v oblasti zručností práce s digitálnymi prostriedkami.
slido-3-image-3

Aké sú témy

Kurz sa skladá z 8 workshopov, pričom každý trvá približne 2,5 hod. Na každom workshope sa učitelia dozvedia niečo viac o konkrétnej téme a dostanú inšpirácie, ako a kde sa môžu ďalej vzdelávať. Nižšie je tabuľka, v ktorej nájdete jednotlivé témy, ktoré sú súčasťou kurzu.

Učiteľ 21 -
kurz digitálnych zručností pre učiteľov

7 workshopov
 • Ako zažiariť s prezentáciou?
 • Študentov smartfón nie je nepriateľ
 • "Lietanie v oblakoch" - práca s cloudom
 • Sociálne siete a vyučovanie?
 • Digitálne médiá v škole
 • Ako vytvoriť vlastnú webovú stránku?
 • Učím inovatívne.
Európska komisia označila digitálne zručnosti za základné,
to znamená také, ktoré potrebuje každý z nás pre prácu a život. ECDL

Chceli by ste to zažiť?

Ak by ste chceli tento vzdelávací program zorganizovať aj na vašej škole, napíšte nám a radi sa s Vami porozprávame o detailoch.
Financovanie kurzu je možné aj prostredníctvom rôznych grantových programov zameraných na vzdelávanie či osobnostný rozvoj.

Previous

Share On