loader-logo
 • Názov projektu

  Učiteľ 21
 • Charakteristika

  Kurz digitálnych zručností pre učiteľov
 • Cieľová skupina

  učitelia, lektori
 • Rok začiatku projektu

  2019

Digitálne technológie
k učiteľom 21. storočia patria.

Wi-fi, interaktívne tabule, projekcia v triede, tablety... Mnoho škôl už dnes má tieto a rôzne iné technológie, len akosi niekedy chýbajú učitelia, ktorí by ich vedeli používať počas hodiny so žiakmi a spravili by tak vyučovanie zaujímavejším. Vymysleli sme však riešenie, ktorým to zmeníme!
_MG_0122

Program učiteľ21 je kurz  na získanie digitálnych zručností pre pedagógov ZŠ a SŠ. Cieľom kurzu je zvýšiť digitálnu gramotnosť učiteľov a pomôcť im objaviť, ako môžu kreatívne využiť technológie pri  vyučovaní. 

Ciele programu

1

Odovzdať pedagógom základné vedomosti o možnostiach nových digitálnych
technológií a ich zapojení do edukačného procesu.

2

Naučiť učiteľov využívať online aplikácie a prostriedky umožňujúce
komunikáciu so študentami v priebehu vyučovacej hodiny aj mimo nej.

3

Pomôcť učiteľom objaviť vlastný spôsob inovatívneho vyučovania
s využívaním digitálnych technológií.

Obsah vzdelávania

Ako zažiariť s prezentáciou?

 • Príprava štýlovej prezentácie
 • Prezentačné zručnosti
 • Šablóny prezentácií
 • Doplnky a zaujímavé tipy pri prezentácii

Študentov smartfón nie je nepriateľ

 • Ako zapojiť študentov do priebehu vyučovania cez mobil
 • Edukačné aj zábavné aktivity
 • Ako komunikovať so študentami počas hodiny aj mimo nej

"Lietanie v oblakoch"

 • Práca s cloudovými nástrojmi
 • Zdieľanie súborov
 • Skupinové aktivity online

Sociálne siete a vyučovanie?

 • Ako využiť sociálne siete vo svoj prospech
 • Efektívna a nefromálna komunikácia so študentami
 • Moderná prezentácia vyučovania smerom von

Digitálne médiá v škole

 • Ako jednoducho vytvoriť dobré fotky či video?
 • Inštruktážne video pre študentov
 • Práca s fotografiou v rámci predmetov

Ako vytvoriť vlastný web?

 • Webstránka v službách edukácie
 • Možnosti a nástroje webovej stránky

E-learning a učenie na diaľku

 • Vytváranie online vzdelávacích materiálov
 • Online nástroje na vyučovanie na diaľku

Učím inovatívne

 • Objavenie vlastného spôsobu vyučovania s pomocou digitálnych technológií
 • Plán sebavzdelávania v oblasti IKT

Čo vás zaujíma?

Ak máte návrhy ďalších tém, ktoré sú aktuálne pre Vás alebo Vašu školu, napíšte nám a pokúsime sa to vyriešiť! 

Najčastejšie otázky

Je to jednoduché. Napíšte nám, aby sme vedeli, že máte záujem. Keď sa nazbiera dostatočný počet účastníkov, dáme Vám vedieť o začiatku nového kurzu. 

Minimálny počet pre otvorenie kurzu je 10 účastníkov.

Jeden kurz aktuálne BETA verzie sa skladá z 8 workshopov, z ktorých každý má 60 minút

Pripravujeme však aj dlhší kurz, ktorý bude akreditovaný MŠVVaŠ SR ako inovačné vzdelávanie. 

Cena sa odvíja od počtu účastníkov na kurze. Napíšte nám a my Vám dáme vedieť!

Kurz predpokladá základné znalosti operačného systému a kancelárskeho softvéru, používanie internetových prehliadačov a elektronickej pošty. 

DSC00270
Európska komisia označila digitálne zručnosti za základné,
to znamená také, ktoré potrebuje každý z nás pre prácu a život. ECDL

Chceli by ste to zažiť?

Ak by ste chceli tento vzdelávací program zorganizovať aj na vašej škole, napíšte nám a radi sa s Vami porozprávame o detailoch.
Financovanie kurzu je možné aj prostredníctvom rôznych grantových programov zameraných na vzdelávanie či osobnostný rozvoj.
Zásady ochrany osobných údajov nájdete na tejto stránke.

Previous

Share On