loader-logo
 • Názov projektu

  EDUPoint Trnava
 • Charakteristika

  Pravidelné vzdelávacie podujatia pre učiteľov
 • Cieľová skupina

  učitelia, lektori, pracovníci s mládežou
 • Rok začiatku projektu

  2021

Učitelia si zaslúžia podporu
a miesto, kde sa môžu učiť

Učitelia si zaslúžia našu pozornosť. Rozhodli sme sa vytvoriť priestor, kde budú môcť učitelia z Trnavy a okolia získavať nové inšpirácie, učiť sa novým zručnostiam, spolupracovať a tiež sa navzájom spoznávať. Pre všetkých je tu EDUPoint, ktorý pripravujeme v spolupráci s Nadáciou Pontis a Mestom Trnava.

Sme súčasťou siete EDUpointov
pod Nadáciou Pontis

EDUpoint je miesto šírenia inovatívnych prístupov vo vzdelávaní. Jeho program sa skladá z workshopov, diskusií, ukážkových hodín, ale aj z praktického učenia sa inovatívnych metód, ktoré rozvíjajú zručnosti, vedomosti a postoje potrebné pre 21. storočie.

Na podujatiach v 9 mestách po celom Slovensku sa stretávajú učitelia, riaditelia škôl, študenti pedagogiky, ale aj široká verejnosť, ktorá sa zaujíma o lepšie učenie. Navzájom zdieľajú príklady dobrej praxe, diskutujú na aktuálne témy, vymieňajú si skúsenosti a zbierajú podnety na zlepšenia vo vzdelávaní.

Najbližšie podujatia

Tu nájdete podujatia, ktoré nás v rámci EDUpointu Trnava čakajú najbližšie.
Budeme sa tešiť na stretnutie s vami! 

Čo so šikanou v triede?

EDUpoint (nielen) pre učiteľov

21. november 2022 | 17:00 – 19:00 h. | Lifestarter, Šrobárova 6, Trnava + online (link zašleme v deň vzdelávania)

CHARAKTERISTIKA:

V rámci EduPointu si priblížime nielen špecifiká a identifikátory šikany a kyberšikany, ale aj možnosti, ako sa v rámci pomoci jednotlivým žiakom, ale aj celému triednemu kolektívu s nimi popasovať. Zameriame sa na novodobé fenomény kyberprostredia a možnosti, ktoré môžeme deťom a mladým ponúknuť pre to, aby bol internet pre nich bezpečnejším miestom. 

 

LEKTORKA:
Mgr. Dominika Ondačková Rajznerová
psychologička, lektorka

Psychologička a programová riaditeľka občianskeho združenia IPčko. Stará sa o kvalitu a odbornosť poskytovaných služieb vo viacerých projektoch. Osem rokov pôsobila najprv ako psychologička, neskôr ako supervízorka a vedúca chatovej poradne pre mladých IPčko.sk, na ktorú sa mladí ľudia so svojimi ťažkosťami obracajú najčastejšie. Absolvovala výcviky v krízovej intervencii, v dištančnom psychologickom poradenstve, aktuálne je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v prístupe zameranom na riešenie. Mladí ľudia sú tí, ktorí sú najviac ohrozenými duševnými ťažkosťami a rôznymi krízovými situáciami, pre zvládnutie ktorých nemajú dostatok skúseností a zároveň psychologickú pomoc vyhľadávajú najmenej. Preto je jej ako odborníčke práca s nimi najbližšia.

 

CERTIFIKÁT:
Všetci účastníci workshopu získajú certifikát o absolvovaní vzdelávania.

Video podcasty

Pozrite si inšpiratívne rozhovory o škole, vzdelávaní učiteľov a ďalších aktuálnych témach! 

Učitelia, vyplňte náš dotazník vzdelávacích potrieb a pomôžte nám pripraviť podujatia EDUPointu tak, aby čo najviac zodpovedali vašim potrebám. Vyplnenie trvá cca 5 minút. 

Najčastejšie otázky

Určite áno! Ak vás téma podujatia zaujíma a radi sa naučíte, ako ju aplikovať do výchovy a vzdelávania, budete vítaní! 

Prezenčných podujatí je možné sa zúčastniť aj bez registrácie, aj keď ju odporúčame (kvôli aktuálnym informáciám o podujatí či rýchlejšej administrácii).

Podujatia, ktoré budú realizované online, sú určené len pre zaregistrovaných účastníkov, ktorým vopred pošleme link na online stretnutie. 

Že budete aktívny a budete sa zapájať do priebehu workshopu / prednášky, či už účasťou v aktivitách alebo kladením otázok.
A samozrejme, budeme radi za váš úsmev, dobrú náladu a proaktivitu pri networkingu 🙂 

Všetky podujatia v rámci projektu EDUPoint sú zadarmo vďaka podpore Nadácie Pontis a Mesta Trnava. 

Ak by ste však chceli podporiť naše ďalšie aktivity, tu nájdete možnosti, ako to urobiť.

Zatiaľ nie. S časovým odstupom však plánujeme niektoré nahrávky zverejniť na podcaste alebo našom Youtube kanáli

Chcete dostávať informácie
o nových vzdelávacích podujatiach?

Zaregistrujte sa na odber newslettera pre učiteľov

* indicates required

Share On
Next