loader-logo
  • ...pre učiteľov a všetkých, ktorým záleží na školstve

Učitelia si zaslúžia podporu
a miesto, kde sa môžu učiť

Učitelia si zaslúžia našu pozornosť. Rozhodli sme sa vytvoriť priestor, kde budú môcť učitelia z Trnavy a okolia získavať nové inšpirácie, učiť sa novým zručnostiam, spolupracovať a tiež sa navzájom spoznávať. Pre všetkých je tu EDUPoint, ktorý pripravujeme v spolupráci s Nadáciou Pontis a Mestom Trnava.

Sme súčasťou siete EDUpointov po celom Slovensku

EDUpoint je miesto šírenia inovatívnych prístupov vo vzdelávaní. Jeho program sa skladá z workshopov, diskusií, ukážkových hodín, ale aj z praktického učenia sa inovatívnych metód, ktoré rozvíjajú zručnosti, vedomosti a postoje potrebné pre 21. storočie.

Na podujatiach v 9 mestách po celom Slovensku sa stretávajú učitelia, riaditelia škôl, študenti pedagogiky, ale aj široká verejnosť, ktorá sa zaujíma o lepšie učenie. Navzájom zdieľajú príklady dobrej praxe, diskutujú na aktuálne témy, vymieňajú si skúsenosti a zbierajú podnety na zlepšenia vo vzdelávaní.

Najbližšie podujatia nájdete v našom kalendári

Najbližšie podujatia

Učiteľ = študentov sprievodca k poznaniu

zážitkový seminár

2. február 2023 | 16:00 – 18:00 h. | Lifestarter, Šrobárova 6, Trnava

CHARAKTERISTIKA:

Cieľom seminára je zažiť jedinečnú formu zážitkového vzdelávania Akadémie veľkých diel, ktorá je postavená na práci s konkrétnym umeleckým dielom (maľba, hudba, film, text), angažuje do diskusie a vytvára dôverný priestor pre rozvoj hodnôt a charakteru.

Súčasťou programu je:

– Zoznámenie sa a networking (15 min)
– Seminár k dielu, kde sa ocitnete v roli študenta (70 min)
– Reflexia seminára, kde si povieme viac o metódach, ktoré sme práve použili (15 min)
– Predstavenie Akadémie veľkých diel a diskusia k otázkam (20 min)

 

 

LEKTORKA:

Miroslava Duranková

Miroslava vyštudovala Master program charakterového vzdelávania na University of Birmingham. Naďalej sa venuje tejto téme a spolupracuje s odborníkmi v oblasti po celom svete. Je tiež absolventkou vysokoškolského programu Kolégia Antona Neuwirtha, kde neskôr, v rokoch 2014 – 2018, pôsobila aj ako riaditeľka. Ako prvú vysokú školu vyštudovala ekonómiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave a popri štúdiu pôsobila v organizáciách AIESEC a Nexteria.

 

CERTIFIKÁT:
Všetci účastníci workshopu získajú certifikát o absolvovaní vzdelávania

Fotogaléria z podujatí

Najčastejšie otázky

Určite áno! Ak vás téma podujatia zaujíma a radi sa naučíte, ako ju aplikovať do výchovy a vzdelávania, budete vítaní! 

Prezenčných podujatí je možné sa zúčastniť aj bez registrácie, aj keď ju odporúčame (kvôli aktuálnym informáciám o podujatí či rýchlejšej administrácii).

Podujatia, ktoré budú realizované online, sú určené len pre zaregistrovaných účastníkov, ktorým vopred pošleme link na online stretnutie. 

Že budete aktívny a budete sa zapájať do priebehu workshopu / prednášky, či už účasťou v aktivitách alebo kladením otázok.
A samozrejme, budeme radi za váš úsmev, dobrú náladu a proaktivitu pri networkingu 🙂 

Všetky podujatia v rámci projektu EDUPoint sú zadarmo vďaka podpore Nadácie Pontis a Mesta Trnava. 

Ak by ste však chceli podporiť naše ďalšie aktivity, tu nájdete možnosti, ako to urobiť.

Zatiaľ nie. S časovým odstupom však plánujeme niektoré nahrávky zverejniť na podcaste alebo našom Youtube kanáli

Chcete dostávať informácie
o nových vzdelávacích podujatiach?

Zaregistrujte sa na odber newslettera pre učiteľov

* indicates required

Share On
Next