loader-logo
 • Názov projektu

  EDUPoint Trnava
 • Charakteristika

  Pravidelné vzdelávacie podujatia pre učiteľov
 • Cieľová skupina

  učitelia, lektori, pracovníci s mládežou
 • Rok začiatku projektu

  2021

Učitelia si zaslúžia kvalitnú podporu
a miesto, kde môžu rásť

Obdobie pandémie prinieslo so sebou množstvo výziev, medzi nimi aj nové očakávania od pedagógov. Nie všetci boli pripravení a nie všetkým sa ľahko hľadali efektívne metódy práce so žiakmi.
Preto práve učitelia si zaslúžia našu pozornosť. Rozhodli sme sa vytvoriť priestor, kde budú môcť učitelia z Trnavy a okolia získavať nové inšpirácie, učiť sa novým zručnostiam, spolupracovať a tiež sa navzájom spoznávať. Pre všetkých je tu EDUPoint, ktorý pripravujeme v spolupráci s Nadáciou Pontis a Mestom Trnava.

Sme súčasťou siete EDUpointov
pod Nadáciou Pontis

EDUpoint je miesto šírenia inovatívnych prístupov vo vzdelávaní. Jeho program sa skladá z workshopov, diskusií, ukážkových hodín, ale aj z praktického učenia sa inovatívnych metód, ktoré rozvíjajú zručnosti, vedomosti a postoje potrebné pre 21. storočie.

Na podujatiach v 9 mestách po celom Slovensku sa stretávajú učitelia, riaditelia škôl, študenti pedagogiky, ale aj široká verejnosť, ktorá sa zaujíma o lepšie učenie. Navzájom zdieľajú príklady dobrej praxe, diskutujú na aktuálne témy, vymieňajú si skúsenosti a zbierajú podnety na zlepšenia vo vzdelávaní.

Najbližšie podujatia

Aktuálne pripravujeme podujatia na ďalšie obdobie. Už čoskoro zverejníme viac informácií. 

EDUpoint 04
Učiteľ a jeho duševné zdravie
Tipy a stratégie

hosť: Jarmila Blahová (MTF, STU)

štvrtok 3. 6. 2021 | 17:00 h.
online (MS Teams) 

Prehrať video

Záleží nám na učiteľoch. Pomôžte nám vytvoriť nové príležitosti pre ich ďalší rozvoj!

Učitelia, vyplňte náš dotazník vzdelávacích potrieb a pomôžte nám pripraviť podujatia EDUPointu tak, aby čo najviac zodpovedali vašim potrebám. Vyplnenie trvá cca 5 minút. 

Ciele programu

1

Vytvoriť miesto pre ďalšie vzdelávanie v témach 21. storočia pre všetkých,
ktorí pracujú v oblasti vzdelávania. 

2

Umožniť pedagógom získať nové praktické zručnosti, nové vedomosti týkajúce sa vyučovacieho procesu a načerpať inšpirácie pre svoju prácu. 

3

Pomôcť učiteľom pri osobnostnom i profesijnom raste a aj prostredníctvom networkingu s inými učiteľmi ich motivovať k rozvoju a novým metódam práce. 

Najčastejšie otázky

Určite áno! Ak vás téma podujatia zaujíma a radi sa naučíte, ako ju aplikovať do výchovy a vzdelávania, budete vítaní! 

Prezenčných podujatí je možné sa zúčastniť aj bez registrácie, aj keď ju odporúčame (kvôli aktuálnym informáciám o podujatí či rýchlejšej administrácii).

Podujatia, ktoré budú realizované online, sú určené len pre zaregistrovaných účastníkov, ktorým vopred pošleme link na online stretnutie. 

Že budete aktívny a budete sa zapájať do priebehu workshopu / prednášky, či už účasťou v aktivitách alebo kladením otázok.
A samozrejme, budeme radi za váš úsmev, dobrú náladu a proaktivitu pri networkingu 🙂 

Všetky podujatia v rámci projektu EDUPoint sú zadarmo vďaka podpore Nadácie Pontis a Mesta Trnava. 

Ak by ste však chceli podporiť naše ďalšie aktivity, tu nájdete možnosti, ako to urobiť.

Zatiaľ nie. S časovým odstupom však plánujeme niektoré nahrávky zverejniť na podcaste alebo našom Youtube kanáli

EDUPoint Trnava wallpaper
Priemerný učiteľ rozpráva. Dobrý učiteľ vysvetľuje.
Výborný učiteľ ukazuje. Najlepší učiteľ inšpiruje. Charles Farrar Browne

Máte nejakú otázku?

Ak sa nás chcete niečo spýtať ohľadom EDUPointu alebo aj iného nášho projektu, môžete využiť aj tento kontaktný formulár.
Zásady ochrany osobných údajov nájdete na tejto stránke.


Share On
Next