loader-logo

Počuli ste už slovo edutainment?

Ak nie, nevadí. Možno práve preto ste klikli na tento blog. Tak možno o dve minúty budete trošku múdrejší.

Ak hovoríme o vzdelávaní v 21. storočí, pojem edutainment by nám nemal byť úplne neznámy. Je to jeden z pomerne nových trendov, ktorý sa stáva súčasťou moderného vzdelávania na všetkých úrovniach, no v slovenčine preň ešte nemáme adekvátne pomenovanie.

Slovo edutainment sa skladá z dvoch častí – education (výchova a vzdelávanie) a entertainment (zábava). Je to teda prepojenie výchovy a vzdelávania so zábavou, pretože – aj keď si to nie všetci uvedomujú – toto spojenie má veľký potenciál. To, čo sa naučíme zábavnou či zážitkovou formou, si osvojíme oveľa skôr a lepšie ako len informácie, ktoré čítame či počujeme.

Už v starovekom Grécku vedeli, že keď sa spojí intelektuálny rozvoj s telesným rozvojom, môže to priniesť dobré výsledky. Veď preto tá slávna „kalokagatia“ (fyzicky krásny a dobrý človek).

Edutainment v sebe spája dva dôležité prvky: zábavu hru, pričom nie je jednoduché povedať, kde končí hra a začína vzdelávanie, pretože množstvo hier v sebe nesie rôzne výchovné a vzdelávacie prvky. Jednoducho by sme mohli povedať, že edutainment predstavuje taký druh zábavy, prostredníctvom ktorej môže človek získavať nové informácie z rôznych oblastí života alebo môže byť vychovávaný v zmysle ovplyvňovania jeho postojov, hodnôt a priorít. Neraz sa pri takejto činnosti využívajú rôzne elektronické médiá, nové didaktické pomôcky, ktoré podporujú súťaživosť či vizuálne zážitky.

Neznamená to však, že vždy keď vo vzdelávaní uvidíte alebo si vyskúšate nejakú hru, tak to musí byť edutainment. Hoci veľa hier má vzdelávací charakter, stále veľké množstvo nemá a ani nechce mať za cieľ vzdelávať.

Edutainment je výzvou pre všetkých učiteľov, lektorov, pracovníkov s mládežou či sociálnych pracovníkov, ktorí chcú učiť moderne a svojim študentom či klientom sprostredkovať nezabudnuteľný zážitok. Áno, väčšinou si jeho príprava vyžaduje viac času, ale odpovedzte si sami, nestoja Vám vaši ľudia za to? Radi vám o tom povieme viac a ukážeme Vám ako na to! (klik sem)

My o edutainmente vieme už nejaký ten piatok, a tak sa stal súčasťou aj našich teambuildingov. Aktivity a program „budovania tímu“ vždy dobre premyslíme, aby sme čas naplno využili a aby sa naši klienti okrem zábavy a oddychu niečo užitočné naučili.  Chcete to zažiť s nami? (klik sem)

Edutainment, berieme ťa do tímu pri vzdelávaní!

0 Points