loader-logo

O vzdelávaní, kultúre či voľnom čase – aj o tom je podcast Učeniu niet konca

Sú bezplatné a môžete ich počúvať v aute, po ceste do školy, do práce či pri varení dobrého jedla. Podcastový trend sa rozšíril nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku a dnes už ponúka široký výber zábavných, spravodajských či odborných podcastov. Vyplnia váš čas a získate na základe nich vedomosti o mnohých spoločensky dôležitých témach.

Občianske združenie Lifestarter pre vás už viac ako 7 mesiacov pripravuje podcast Učeniu niet konca. Do štúdia si ako moderátor Noro Chomistek pozývam rôznych aktérov a aktérky z oblasti vzdelávania, ktorí priblížia svoje aktivity a zároveň ľudsky a autenticky predstavia svoju pracovnú cestu. Aktuálne máme na Youtube a všetkých podcastových platformách publikovaných už niekoľko častí. O inovatívnych postupoch, o práci s rómskymi deťmi či deťmi so zdravotným postihnutím, ale aj o charakterovom vzdelávaní či o žití udržateľnejšieho a všímavejšieho života k sebe a k ostatným. Aj o tom je náš podcast Učeniu niet konca s učiteľmi, psychológmi, koučmi, riaditeľmi vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií a inými aktérmi z oblasti vzdelávania.

Vzdelávanie je pre mňa procesom rozvíjania kultúrnosti človeka, zdokonaľovanie jeho zručností a schopností a uvedomovanie si jeho dôležitosti. Som Noro Chomistek, moderátor podcastu Učeniu niet konca, a teší ma, ak môžem prispieť, čo i len trochou inšpirácie pre ďalších odhodlaných ľudí, ktorí chcú meniť spôsob  a vnímanie vzdelávania. Ponuka pracovať na podcaste o vzdelávaní je pre mňa veľkou výzvou aj vzhľadom na to, že som perfekcionista a tvoriť kvalitný obsah si vyžaduje množstvo času stráveného prípravou. Domnievam sa, že na Slovensku máme množstvo inšpiratívnych ľudí pracujúcich vo formálnom aj neformálnom vzdelávaní, no o ich práci je počuť len sporadicky. Téma učenia (sa) si zaslúži viac mediálneho priestoru na všetkých platformách a viac záujmu slovenskej spoločnosti. Je pre mňa inšpiráciou vidieť rôznych motivovaných ľudí pracujúcich v tejto oblasti, ktorí nestratili nádej a snažia sa o zlepšovanie a skvalitňovanie vzdelávacieho systému. Doposiaľ som síce vytvoril ešte len pár častí, ale som presvedčený, že je to doposiaľ najzásadnejšia skúsenosť v mojom pracovnom živote. Znamená pre mňa získanie dostatočného balíka odvahy, ako začať pracovať v médiách a tvoriť mediálny obsah a splniť si tak moju celoživotnú ambíciu. Stále som len na začiatku, ale budem rád, ak si po vypočutí aspoň jedného rozhovoru nájdete čas a zanecháte nám vašu spätnú väzbu.

Podcast Učeniu niet konca je dostupný na všetkých podcastových platformách, ak zadáte názov nášho podcastu. Ak vám zvuk nestačí, vydávame časti aj v audiovizuálnej podobe na Youtube tu: https://bit.ly/3RLLieB. Ďakujeme, že počúvate náš podcast a tak podporujete vzdelávanie na Slovensku a prispievate ku jeho kvalite.

Noro Chomistek

2 Points