loader-logo

NOT OF THIS WORLD – vernisáž spojená s premietaním filmu

Pavol Dominik Solár je maliar a vyštudovaný teológ, ktorý už 30 rokov prispieva svojou umeleckou tvorbou ku kultúrnemu a duchovnému pozdvihnutiu sŕdc mnohých. Pred rokom spolu s kolektívom autorov vytvoril v Kremnici krížovú cestu, ktorá vzbudila veľký záujem medzi veriacimi aj neveriacimi a o nej nám príde v utorok -18. augusta – niečo povedať a uviesť premiéru filmu NOT OF THIS WORLD (18min. 39sec.) od autora Damiána Königa.

Podujatie sa uskutoční v utorok 18.8. 2020 od 19:00 v komunitnom priestore Cukrovar Point na Šrobárovej 6 v Trnave.

Ste srdečne pozvaní!

UDALOSŤ NA FACEBOOKU

0 Points