loader-logo

Kurz digitálnych zručností, e-learningový portál aj Škola učiteľov. Čo všetko chystáme v lifestarteri v tomto roku? (1/3)

V Lifestarteri sme presvedčení, že vzdelávanie je cesta k lepšej budúcnosti tak pre každého jednotlivca akéhokoľvek veku, ako aj celú spoločnosť. Radi preto vymýšľame nové spôsoby, ako z učenia spraviť niečo zábavné a zároveň využiteľné v každodennom živote. Vďaka nášmu rozširujúcemu sa tímu sa nám podarilo naplánovať zaujímavé novinky, ktoré chceme odštartovať v tomto roku. Chcete vedieť, čo všetko to bude?

Prečítajte si prvú časť našich plánov v tomto blogu!

1. Digitálne zručnosti aj pre starších pedagógov

Aj keď sme zatiaľ o tom veľa nehovorili, jedným z našich najväčších projektov tohto roku bude program učiteľ21. Je to kurz zameraný na rozvoj digitálnych zručností pre učiteľov, ktorý im má pomôcť naučiť sa ako využívať rôzne technológie vo vyučovaní. Chceme učiteľom ukázať, že práca s online nástrojmi, videami či edukačnými podcastami nemusí byť vôbec zložitá. Myšlienka tohto projektu sa zrodila ešte v roku 2019 a my sme veľmi radi, že teraz prichádza jej čas.
Čo všetko teda pripravujeme?
Už v marci začíname s prvými prezenčnými kurzami, ktoré budú rozčlenené do ucelených 4-týždňových modulov, pričom učitelia si budú môcť vybrať, ktoré moduly absolvujú. Za účasť na jednotlivých moduloch dostanú certifikát potvrdzujúci ich ďalší profesijný rozvoj. Počas workshopov bude k dispozícii okrem lektora aj jeden inštruktor, vždy pripravený pomôcť účastníkom individuálne alebo pri riešení nejakého problému. Učitelia tak dostanú plnú podporu aj priamo na kurzoch.

Veľkou výhodou je, že vďaka podpore z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pripravujeme tiež nový vzdelávací priestor, vybavený počítačmi, v krorom tieto kurzy budú prebiehať. „Lifestarter space“ bude na Šrobárovej 6 (tam, kde prebiehali doteraz všetky naše podujatia) a veríme, že bude miestom aj pre ďalšie inovatívne vzdelávacie aktivity.

To ale nie sú všetky výhody tohto projektu! Dôležitou správou je, že učitelia, ktorí sú starší ako 55 rokov, budú mať väčšinu týchto kurzov úplne zadarmo. Aj takto chceme motivovať tých, ktorí majú niekedy z digitálneho sveta obavy a povzbudiť ich, že na osvojenie si nových metód niekedy stačí málo.

Počas tohto roka uzrie svetlo sveta aj náš program „Učiteľ21 – creative“, ktorý má za cieľ podporiť kreativitu pedagógov a naučiť ich využívať rôzne nástroje digitálnej kultúry a možností prepojenia neformálneho a formálneho vzdelávania. Ak všetko pôjde podľa plánov, kurz budeme ponúkať aj ako inovačné vzdelávanie. Tento program budú môcť v rámci VIP ponuky absolvovať 24 pedagógovia, a to vďaka podpore celého projektu z Fondu SK-NIC.

No a aby toho nebolo málo, pripravujeme ešte jednu novinku. Bude ňou úplne nový e-learningový portál, na ktorom okrem kurzu o digitálnych vzdelávacích aplikáciách budú postupne pribúdať aj ďalšie témy, a to nielen tie týkajúce sa digitálneho sveta. Veru, bude toho veľa nového a ak chcete vedieť o všetkom včas, oplatí sa skontrolovať stránku lifestarter.sk/ucitel21.

2. EDUpoint posunieme na vyšší level

2 roky realizácie EDUpoint workshopov pre učiteľov nám ukázali, aké sú aktuálne vzdelávacie potreby pedagógov a čo sú pritotity, ktoré je potrebné zaradiť do ponuky vzdelávacích aktivít. Smutným zistením je, že mnoho učiteľov sa zamýšľa nad tým, ako riešiť rôzne sociálno-patologické javy vo svojej triede, keďže viac ako doteraz sa stretávajú so šikanou, agresivitou či dokonca so sebapoškodzovaním žiakov. Práve preto sa naše pravidelné EDUpointy v prvom polroku zamerajú na tieto témy. Avšak aby boli čo najviac praktické a pritom sa ich mohlo zúčastniť čo na najviac ľudí, vymysleli sme online O&O webináre, na ktorých bude najväčšia časť venovaná práve otázkam účastníkov a odpovediam na ne.
Nezabudli sme však ani na prezenčné workshopy – tie budú každý mesiac a prinesú najmä témy neformálneho a zážitkového vzdelávania, čo znamená, že budú veľmi dynamické a zábavné.

Súčasťou príprav aktivít pre učiteľov bolo aj Diskusné fórum.

3. Škola učiteľov prinesie viacero benefitov

V rámci projektu Učiaca sa Trnava (o ňom viac v ďalšej časti blogu) pripravujeme platformu Škola učiteľov, ktorá už v polovici tohto roku ponúkne zaujímavé príležitosti. Okrem spoločnej ponuky vzdelávacích programov, na ktorej spolupracuje 7 organizácií, pribudne pre trnavských učiteľov možnosť vycestovať v rámci programu Erasmusplus na jednu zo zahraničných škôl a načerpať tam užitočné inšpirácie pre svoju prácu. Okrem toho však pripravujeme aj širšiu ponuku úplne nových vzdelávacích programov, ktorých témy zisťujeme prostredníctvom mapovacieho dotazníka pre učiteľov (ten sa čoskoro dostane zrejme aj k vám, ak ste učiteľ z Trnavy). No a neodmysliteľnou súčasťou Školy učiteľov budú aj benefity – teda malé odmeny, poukážky či zľavy pre tých, ktorí sa rozhodnú rozvíjať sa práve v tomto projekte.
Treba ešte spomenúť, že Škola učiteľov vzniká najmä vďaka super spolupráci s organizáciou Learn&Lead Innovation, Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity a samozrejme Mestom Trnava, ktoré zastrešuje celý koncept učiaceho sa mesta.

Učitelia predstavujú pre nás jednu z kľúčových skupín, pretože veríme, že práve oni sú dôležitými hráčmi, ak ide o zmeny v našich školách. Ak nám chcete pomôcť pri ich ďalšom vzdelávaní, veľmi nám pomôže, ak sa rozhodnete darovať nám svoje 2% z dane alebo nás podporiť inou formou. Ďakujeme už teraz a tešíme sa na stretnutia s vami!

0 Points