Skip to content

Informačné centrum pre mladých

Práca s mladými je
investíciou do budúcnosti

V rámci aktivít Informačného centra pre mladých sa venujeme vzdelávaniu a poradenstvu pre mladých na základných a stredných školách v trnavskom regióne. Vytvárame tiež rôzne voľnočasové a dobrovoľnícke možnosti, v rámci ktorých mladých motivujeme k aktivite, participácii a vlastnému rozvoju. 

Aktivity

ROZOOM workshopy na školách

Pripravili sme sériu 45 minútových interaktívnych workshopov, s ktorými navštevujeme študentov prevažne stredných škôl. Workshopy rozvíjajú kritické myslenie, objavovanie talentov a mäkké zručnosti. 

Live podujatia
a diskusie

Workshopy, prednášky, diskusie
či stretnutia so zaujímavými ľuďmi
organizujeme pre mladých ľudí
v našom komunitnom vzdelávacom centre v Trnave. 

Kariérové poradenstvo

Mladým ľuďom pomáhame pri výbere ďalšieho štúdia alebo zamestnania. Takisto ich sprevádzame pri objavovaní ďalších príležitosti pre ich osobnostný rozvoj.

Aktuálne témy workshopov

A: Nestratiť sa v sebe: Cesta k vyváženému životu

Anotácia: Workshop ponúka praktické aktivity a diskusie, ktoré pomáhajú mladým ľuďom nájsť rovnováhu medzi svojím osobným životom a povinnosťami. Spoločne budeme objavovať efektívne spôsoby práce s časom a hľadania rovnováhy, predovšetkým prostredníctvom skupinovej podpory a zdieľania inšpirácií. Taktiež si povieme o psychologických aspektoch work-life balancu a duševnej pohody. Workshop prináša možnosť bezpečného a prijímajúceho prostredia, kde môžeme spoločne rásť a nájsť cestu k vyváženému a naplnenému životu.

B: Kritické myslenie v každodennom živote

Anotácia: Workshop ponúka praktické aktivity a diskusie, ktoré pomáhajú mladým ľuďom nájsť rovnováhu medzi svojím osobným životom a povinnosťami. Spoločne budeme objavovať efektívne spôsoby práce s časom a hľadania rovnováhy, predovšetkým prostredníctvom skupinovej podpory a zdieľania inšpirácií. Taktiež si povieme o psychologických aspektoch work-life balancu a duševnej pohody. Workshop prináša možnosť bezpečného a prijímajúceho prostredia, kde môžeme spoločne rásť a nájsť cestu k vyváženému a naplnenému životu.

C: Kde je moje miesto? - Objavovanie osobného poslania

Anotácia: Workshop ponúka praktické aktivity a diskusie, ktoré pomáhajú mladým ľuďom nájsť rovnováhu medzi svojím osobným životom a povinnosťami. Spoločne budeme objavovať efektívne spôsoby práce s časom a hľadania rovnováhy, predovšetkým prostredníctvom skupinovej podpory a zdieľania inšpirácií. Taktiež si povieme o psychologických aspektoch work-life balancu a duševnej pohody. Workshop prináša možnosť bezpečného a prijímajúceho prostredia, kde môžeme spoločne rásť a nájsť cestu k vyváženému a naplnenému životu.

D: Kde je moje miesto? - Objavovanie osobného poslania

Anotácia: Workshop ponúka praktické aktivity a diskusie, ktoré pomáhajú mladým ľuďom nájsť rovnováhu medzi svojím osobným životom a povinnosťami. Spoločne budeme objavovať efektívne spôsoby práce s časom a hľadania rovnováhy, predovšetkým prostredníctvom skupinovej podpory a zdieľania inšpirácií. Taktiež si povieme o psychologických aspektoch work-life balancu a duševnej pohody. Workshop prináša možnosť bezpečného a prijímajúceho prostredia, kde môžeme spoločne rásť a nájsť cestu k vyváženému a naplnenému životu.

CHCELI BY STE ZORGANIZOVAŤ
WORKSHOP NA VAŠEJ ŠKOLE?

Povedz

Každý z nás pozná nejakého učiteľa, podnikateľa či študenta. Jednoducho mu o nás povedz, prípadne mu pošli link našu stránku alebo sociálne siete. 

Podpor

Tvoj finančný príspevok nám pomôže pokryť náklady na náš tím, podujatia či vzdelávacie centrum. Ráta sa aj každá malá suma. 

Pridaj sa

Staň sa naším dobrovoľníkom, pomôž nám s organizáciou eventov a zaži, aké je to byť súčasťou Lifestarter rodiny.