loader-logo

Učiteľ = študentov sprievodca k poznaniu // EDUpoint

Milí učitelia, srdečne Vás pozývame na zážitkový seminár z dielne Akadémie veľkých diel s názvom:
Učiteľ = študentov sprievodca k poznaniu

Cieľom seminára je zažiť jedinečnú formu zážitkového vzdelávania Akadémie veľkých diel, ktorá je postavená na práci s konkrétnym umeleckým dielom (maľba, hudba, film, text), angažuje do diskusie a vytvára dôverný priestor pre rozvoj hodnôt a charakteru.

Súčasťou programu je:

  • Zoznámenie sa a networking (15 min)

  • Seminár k dielu, kde sa ocitnete v roli študenta (70 min)

  • Reflexia seminára, kde si povieme viac o metódach, ktoré sme práve použili (15 min)

  • Predstavenie Akadémie veľkých diel a diskusia k otázkam (20 min)

LEKTOR:
Miroslava Duranková, riaditeľka Akadémie veľkých diel
Miroslava vyštudovala Master program charakterového vzdelávania na University of Birmingham. Naďalej sa venuje tejto téme a spolupracuje s odborníkmi v oblasti po celom svete. Je tiež absolventkou vysokoškolského programu Kolégia Antona Neuwirtha, kde neskôr, v rokoch 2014 – 2018, pôsobila aj ako riaditeľka. Ako prvú vysokú školu vyštudovala ekonómiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave a popri štúdiu pôsobila v organizáciách AIESEC a Nexteria.

Date

02 feb 2023
Ukončené

Time

16:00 - 18:00

Viac informácií

Read More
Kategórie