loader-logo

S čím všetkým zápasia „naše“ deti a ako im v tom pomôcť? Depresia, úzkosť a sebapoškodzovanie v triede. // EDUpoint

Milí učitelia, srdečne Vás pozývame na online webinár plný skúsenosti z praxe, odporúčaní a odpovedí na Vaše konkrétne otázky a problémy, ktorým čelíte v súvislosti s problematikou duševného zdravia žiakov.

Webinár povedú skúsené psychologičky z IPčka a témou bude:
S čím všetkým zápasia „naše“ deti a ako im v tom pomôcť? Depresia, úzkosť a sebapoškodzovanie v triede. 

Cieľom webinára je priniesť Vám odporúčania na riešenie konkrétnych problémových situácii, s ktorými sa počas praxe stretávate, a tiež odpovedí na otázky, ktoré máte. Lektorky sú odborníčky priamo z praxe a budú odpovedať na podnety a otázky, ktoré napíšete priamo pri registrácii.

Účasť na webinári je bezplatná, je však potrebné sa registrovať. Po skončení podujatia Vám bude zaslaný dotazník spätnej väzby, po ktorého vyplnení získate certifikát o absolvovaní vzdelávania.

Veríme, že toto stretnutie bude pre Vás obohacujúce a prínosné!

LEKTORKY:
Mgr. Dominika Ondačková Rajznerová
Psychologička a programová riaditeľka občianskeho združenia IPčko. Stará o kvalitu a odbornosť poskytovaných služieb vo viacerých projektoch. Osem rokov pôsobila najprv ako psychologička, neskôr ako supervízorka a vedúca chatovej poradne pre mladých IPčko.sk, na ktorú sa mladí ľudia so svojimi ťažkosťami obracajú najčastejšie.
Absolvovala výcviky v krízovej intervencii, v dištančnom psychologickom poradenstve, aktuálne je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v prístupe zameranom na riešenie. Práci s mladými sa venuje okrem chatovej poradne aj osobne v rámci skupinových aktivít aj individuálneho poradenstva. Taktiež vedie triednické hodiny zamerané na témy duševného zdravia či šikany.
Mladí ľudia sú tí, ktorí sú najviac ohrozenými duševnými ťažkosťami a rôznymi krízovými situáciami, pre zvládnutie ktorých nemajú dostatok skúseností a zároveň psychologickú pomoc vyhľadávajú najmenej. Preto je jej ako odborníčke práca s nimi najbližšia.

PaedDr. Zuzana Juráneková, MBA 
V IPčku pôsobí ako supervízorka projektu Online terénnej práce, ktorý sa venuje aktívnemu mapovaniu online prostredia, vyhľadávaniu rizikových skupín, podpore a pomoci ľuďom v týchto skupinách, fenoménom internetu a tvorbe pomáhajúceho obsahu na témy duševného zdravia a online prostredia. Je spoluautorkou publikácie „Bez nástrah online – sprievodca bezpečným internetom pre rodičov“.
Je súčasťou výjazdového Krízového intervenčného tímu IPčko, ktorý prichádza za ľuďmi v kríze a aktuálne pôsobí aj na hraniciach Slovenska a Ukrajiny, kde poskytuje psychosociálnu pomoc a podporu ľuďom zasiahnutým vojnovým konfliktom.
V IPčku tiež zastrešuje videoporadenstvo pre mladých ľudí so sluchovým postihnutím na linke pomoci Dobrá linka.

Date

14 mar 2023
Ukončené

Time

17:00 - 18:30

Viac informácií

Read More
Kategórie