loader-logo

Komenský mal pravdu: Škola hrou. Príklady a možnosti neformálneho vzdelávania // EDUpoint

Milí učitelia, srdečne Vás pozývame na prezenčný zážitkový workshop, plný názorných ukážok, praktického nácviku a viacerých tipov, ako v procese učenia využívať princípy neformálneho vzdelávania. Počas workshopu sa nielen dozviete o jeho benefitoch a výsledkoch, ale budete mať aj možnosť zažiť viacero rôznych aktivít a metód využiteľných v rôznych fázach vyučovacej hodiny. 

Veríme, že si z workshopu odnesiete veľa inšpirácií pre svoju pedagogickú prácu a zároveň si aj zábavnou formou oddýchnete. 

Účasť na webinári je bezplatná, je však potrebné sa registrovať. Po skončení podujatia Vám bude zaslaný dotazník spätnej väzby, po ktorého vyplnení získate certifikát o absolvovaní vzdelávania.

Veríme, že toto stretnutie bude pre Vás obohacujúce a prínosné!

Lektor

Mgr. Michal Koricina, PhD.  
Vyštudoval andragogiku na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre, kde sa venoval témam kultúrno-osvetovej edukácie a záujmového neformálneho vzdelávania. Založil občianske združenie Lifestarter, ktoré sa venuje rozvoju celoživotného učenia a stojí aj za úspešným projektom Učiaca sa Trnava. Vo vzdelávaní učiteľov vidí príležitosť ako pozitívne ovplyvniť školy na Slovensku, za kľúčovú považuje schopnosť motivácie študentov a rád pri vzdelávaní využíva aj digitálne technológie. 

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Date

22 mar 2023

Time

16:00 - 17:30

Viac informácií

Read More
Kategórie
Read More