loader-logo

Ide to aj po dobrom. Ako na agresivitu a konflikty v triede? // EDUpoint

Milí učitelia, srdečne Vás pozývame na online webinár plný skúsenosti z praxe, odporúčaní a odpovedí na Vaše konkrétne otázky a problémy, ktorým čelíte v súvislosti s problematikou agresivity a konfliktov v triede.

Webinár povedú psychologičky Mgr. Lenka Danová a Mgr. Zuzana Žažová a témou bude: Ide to aj po dobrom. Ako na agresivitu a konflikty v triede?

Cieľom webinára je priniesť Vám odporúčania na riešenie konkrétnych problémových situácii, s ktorými sa počas praxe stretávate, a tiež odpovedať na Vaše konkrétne otázky. Lektorky sú odborníčky priamo z praxe a budú odpovedať na podnety a otázky, ktoré napíšete priamo pri registrácii.

Účasť na webinári je bezplatná, je však potrebné sa registrovať. Po skončení podujatia Vám bude zaslaný dotazník spätnej väzby, po ktorého vyplnení získate certifikát o absolvovaní vzdelávania.

Veríme, že toto stretnutie bude pre Vás obohacujúce a prínosné!

Lektorky

Mgr. Lenka Danová  
Vyštudovala Trnavskú univerzitu v odbore psychológia. Pracovala ako mediátor rodinných a školských sporov, potom v IPčku. Momentálne pracuje ako školská psychologička na základnej škole a venuje sa témam školskej mediácie, vytváraniu pozitívnych vzťahov medzi spolužiakmi, predchádzaniu a riešeniu konfliktov.

Mgr. Zuzana Žažová 
Vyštudovala Trnavskú univerzitu v odbore psychológia. Aktuálne si dopĺňa vzdelanie v oblasti life koučingu. Pracovala s deťmi s nariadenými výchovnými opatreniami v rámci UPSVaR a CPP, a aktuálne pracuje ako školská psychologička na gymnáziu. V školskom prostredí vníma rôznorodé konflikty, v ktorých sa snaží nachádzať priestor na ich konštruktívne riešenie formou nenásilnej komunikácie a koučovacieho prístupu. Nazerá na konflikty ako na dôležitú cestu rastu žiakov, pedagógov i seba.

Date

18 apr 2023
Ukončené

Time

17:00 - 18:30
Kategórie