loader-logo

Ako na spoluprácu v triede? Príklady a možnosti rozvoja kooperácie v kolektíve // EDUpoint

Milí učitelia, srdečne Vás pozývame na prezenčný zážitkový workshop, plný názorných ukážok, praktického nácviku a viacerých tipov, ako v triede rozvíjať spoluprácu žiakov. Počas workshopu sa dozviete o jej benefitoch a princípoch, a budete mať aj možnosť zažiť viacero rôznych aktivít a metód využiteľných počas vyučovania i mimo neho. 

Veríme, že si z workshopu odnesiete veľa inšpirácií pre svoju pedagogickú prácu a zároveň si aj zábavnou formou oddýchnete. 

Účasť na webinári je bezplatná, je však potrebné sa registrovať. Po skončení podujatia Vám bude zaslaný dotazník spätnej väzby, po ktorého vyplnení získate certifikát o absolvovaní vzdelávania.

Veríme, že toto stretnutie bude pre Vás obohacujúce a prínosné!

Lektor

Mgr. Zuzana Petriľáková 
Vyštudovala špeciálnu pedagogiku na Univerzite Komenského v Bratislave a študuje psychológiu na Trnavskej univerzite v Trnave. Učila na súkromnej základnej škole pre žiakov s intelektovým nadaním. V súčasnosti sa venuje problematike celoživotného vzdelávania a psychologickému poradenstvu. Verí, že práve cesta spolupráce vedie k rozvoju a naplneniu potenciálu jednotlivých ľudí so všetkými ich individuálnymi odlišnosťami.

Date

30 máj 2023
Ukončené

Time

16:00 - 17:30
Kategórie