loader-logo
EDUpoint_trnava-2

Učitelia si zaslúžia podporu
a miesto, kde sa môžu učiť

Učitelia si zaslúžia našu pozornosť. Rozhodli sme sa vytvoriť priestor, kde budú môcť učitelia z Trnavy a okolia získavať nové inšpirácie, učiť sa novým zručnostiam, spolupracovať a tiež sa navzájom spoznávať. Pre všetkých je tu EDUPoint, ktorý pripravujeme v spolupráci s Nadáciou Pontis a Mestom Trnava.
 

Sme súčasťou siete EDUpointov po celom Slovensku

EDUpoint je miesto šírenia inovatívnych prístupov vo vzdelávaní. Jeho program sa skladá z workshopovdiskusiíukážkových hodín, ale aj z praktického učenia sa inovatívnych metód, ktoré rozvíjajú zručnosti, vedomosti a postoje potrebné pre 21. storočie. Na podujatiach v 11 mestách po celom Slovensku sa stretávajú učitelia, riaditelia škôl, študenti pedagogiky, ale aj široká verejnosť, ktorá sa zaujíma o lepšie učenie. Navzájom zdieľajú príklady dobrej praxe, diskutujú na aktuálne témy, vymieňajú si skúsenosti a zbierajú podnety na zlepšenia vo vzdelávaní.

Najbližšie podujatia

Fotogaléria z podujatí​

0208

Najčastejšie otázky

Určite áno! Ak vás téma podujatia zaujíma a radi sa naučíte, ako ju aplikovať do výchovy a vzdelávania, budete vítaní! 

Prezenčných podujatí je možné sa zúčastniť aj bez registrácie, aj keď ju odporúčame (kvôli aktuálnym informáciám o podujatí či rýchlejšej administrácii).

Podujatia, ktoré budú realizované online, sú určené len pre zaregistrovaných účastníkov, ktorým vopred pošleme link na online stretnutie. 

Že budete aktívny a budete sa zapájať do priebehu workshopu / prednášky, či už účasťou v aktivitách alebo kladením otázok.
A samozrejme, budeme radi za váš úsmev, dobrú náladu a proaktivitu pri networkingu 🙂 

Všetky podujatia v rámci projektu EDUPoint sú zadarmo vďaka podpore Nadácie Pontis a Mesta Trnava. 

Ak by ste však chceli podporiť naše ďalšie aktivity, tu nájdete možnosti, ako to urobiť.

Zatiaľ nie. S časovým odstupom však plánujeme niektoré nahrávky zverejniť na podcaste alebo našom Youtube kanáli

Chcete dostávať informácie
o nových vzdelávacích podujatiach?

Zaregistrujte sa na odber newslettera pre učiteľov

* indicates required