loader-logo
# darovaním 2% z dane
Prehrať video

Vaše 2% môžu
pomôcť ľuďom rásť

Milí priatelia,
pozývame Vás investovať Vaše 2% z dane do ľudí, s ktorými pracujeme. Mladí ľudia, rodiny, učitelia – to všetko sú ľudia, ktorým pomôžete, ak sa rozhodnete venovať nám Vaše 2% z dane. Vaša pomoc je pre nás dôležitou súčasťou fungovania, no rovnako tak prejavením uznania, že vidíte v našej práci zmysel. Za každú podporu Vám ďakujeme!

Postup

1

Do 15.02. 2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2

Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil alebo si pripravte sami tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2020

3

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali. Viac

4

Stiahnite a vytlačte si Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane a správne vyplňte svoje osobné údaje.

5

Skontrolujte, či sa v II. oddieli o prijímateľovi nachádzajú naše údaje. 
V prípade, že nie, vypíšte ich nasledovne:

IČO: 50718274 (musí byť zarovnané vpravo)
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: Lifestarter
Sídlo – Ulica: Ľ. Podjavorinskej 
Súpisné / orientačné číslo: 2545/20;
PSČ:
 91701 
Obec: Trnava

6

Prosíme Vás, pre našu potrebu, zaškrtnite v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno, adresa, trvalý pobyt).
Pomôže nám to pri koordinácii našich podporovateľov a dostanete od nás vianočný pozdrav 🙂 Ak tak z nejakého dôvodu nechcete urobiť, súhlas nie je nevyhnutnou súčasťou vyhlásenia, a teda môžete nechať políčko prázdne.

7

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením,
doručte do 31. 03. 2021
 na daňový úrad.
Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou je aj Potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckej činnosti.