loader-logo

Vieme to aj takto...
no pod strechou to bude lepšie!

Vaše 2% nám pomôžu

Milí priatelia,
dostali sme sa do bodu, keď už naše aktivity potrebujeme robiť na profesionálnej úrovni. Desiatky workshopov, stovky účastníkov našich podujatí nám len potvrdili, že potrebujeme nové komunitné vzdelávacie centrum, kde budeme môcť realizovať väčšinu našich aktivít. Podporte nás poukázaním vašich 2% z dane a pomôžte nám tak vytvoriť miesto rozvoja pre všetkých. 

Ak chcete o projekte nového komunitného vzdelávacieho centra vedieť viac,
pozrite si túto stránku

Postup

1

Do 15.02. 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2

Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil alebo si pripravte sami tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2022

3

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali. Viac

4

Stiahnite a vytlačte si Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane a správne vyplňte svoje osobné údaje.

5

Skontrolujte, či sa v II. oddieli o prijímateľovi nachádzajú naše údaje. 
V prípade, že nie, vypíšte ich nasledovne:

IČO: 50718274 (musí byť zarovnané vpravo)
Obchodné meno: Lifestarter

6

Prosíme Vás, pre našu potrebu, zaškrtnite v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno, adresa, trvalý pobyt).
Pomôže nám to pri koordinácii našich podporovateľov. Ak tak z nejakého dôvodu nechcete urobiť, súhlas nie je nevyhnutnou súčasťou vyhlásenia, a teda môžete nechať políčko prázdne.

7

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením,
doručte do 30. 04. 2023
 na daňový úrad.
Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou je aj Potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckej činnosti.

Čo urobíme vďaka
vašej pomoci?

Ďakujeme!