loader-logo

DOBROdružstvo v nás

A autor: Mgr. Dana Čopanová

Ako pracovať so svojou triedou? Ako budovať vzťahy, v ktorých môže človek rásť? Tu je
niekoľko možností, ktoré sme so žiakmi tento rok využili a ktoré nám pomohli.

Triednické hodiny

Na triednických hodinách budujeme vzťahy. Je pre nás dôležité, aby sa každý v triede cítil
prijatý, vypočutý a bol rešpektovaný. Objavujeme veci, ktoré sme o sebe doposiaľ nevedeli,
zisťujeme čo nás spája a v čom sú naše odlišnosti. Hľadáme ako môžeme robiť dobré veci
spolu aj každý sám za seba. Zároveň je to priestor pre riešenie problémov, ktoré vznikajú
a ktorým sa nevyhneme. Viac vo videu: https://www.youtube.com/watch?v=tlBhNuuxrFs

Osobné rozhovory

Každý žiak má raz mesačne osobný rozhovor s triednou učiteľkou, o tom ako sa mu darí, v
čom potrebuje pomôcť, čo by chcel zmeniť. Ako triedna učiteľka mám spätnú väzbu od
ostatných učiteľov a tak sa môžem o tom so žiakmi takto individuálne porozprávať. Žiaka
povzbudiť, dohodnúť sa s ním ako chce ďalej pracovať. Viac vo videu tu:
 https://youtu.be/ZSil_OiWwzU

Neformálne stretnutia

Dôležitou súčasťou triednej klímy sú neformálne stretnutia ako spoločné raňajky. Pri ktorých
sa spolu so žiakmi len tak porozprávame a zasmejeme. Vytvárame si tak pokojné prostredie,
v ktorom je každý prijímaný. Viac vo videu tu: https://youtu.be/NRScPgNlQhM

Niekoľko fotografií z realizácie projektu
-1 Points