loader-logo

Ako sa zmení vzdelávanie po korone?

Každá kríza niečo mení. Keď sa blíži jej koniec a my vidíme nádej na lepší zajtrajšok, mnohí máme akési vnútorné očakávanie, že niečo bude inak – možno sa začneme pozerať na svet novou optikou, možno budú pre nás dôležité iné hodnoty než doteraz a možno zmeníme nejaké zaužívané vzorce správania. Je jasné, že koronakríza priniesla a stále prináša množstvo nových výziev pre vzdelávanie. Či už pre to tradičné školské, ale aj voľnočasové či vzdelávanie dospelých. Ak nechceme, aby nás nová vlna vo vzdelávaní obišla, potrebujeme sa zamyslieť minimálne nad troma vecami, ktoré budú tak veľmi dôležité. Chcete vedieť, ktoré mám na mysli?

1. Hodiny či prednášky budú musieť vyzerať inak

Myslím, že počas dištančného vzdelávania bolo pre učiteľov i študentov dosť času na to, aby si uvedomili a vyskúšali, že obsah, učebná látka alebo teória sa dá odovzdať aj inak ako ústne na hodine. Samozrejme, že to nejde pri každom predmete či pri každej téme, ale pravdou ostáva, že mnohé internetové zdroje, videá či zaujímavé online aplikácie, „ktoré sa nám nikdy predtým nechcelo hľadať“ naozaj existujú. Viaceré z nich zrazu vieme používať a vieme prostredníctvom nich „okoreniť“ vyučovaciu hodinu. A to je prvá výzva: Na všetky tie skvelé edukačné obsahy môžeme po korone buď rýchlo zabudnúť alebo si ich starostlivo odložíme či dokonca vyhľadáme ďalšie a predstavíme ich našim študentom v príhodnej chvíli, aj keď už budú sedieť v laviciach. Hodiny teda môžu v niečom vyzerať inak – ak ušetríme čas poslaním poznámok či zaujímavých odkazov žiakom vopred, môžeme sa s nimi viac rozprávať, umožniť im viac rozmýšľať či učiť ich spoločne analyzovať to, čo sa naučili počas samoštúdia doma.

2. Nemôžeme zabudnúť na vzťahy

Jedným z najväčších benefitov prezenčného vzdelávania sú ľudia sami. To potrebujeme dať zakúsiť všetkým študentom či účastníkom vzdelávacích aktivít. Po mesiacoch izolácie a rozprávania sa len s „notebookom“ bude akákoľvek aktivita podporujúca vzťahy vždy vítanou možnosťou. Investujme preto na našich hodinách do vzájomných vzťahov. Neprepadnime pokušeniu zamerať sa len na dobiehanie zameškaného. Investícia do vzťahov, do spoločných rozhovorov, do zdieľania pocitov prinesie ovocie, ktoré možno nebude hneď viditeľné, no pre rozvoj mladších či starších tak veľmi potrebné.

3. Digitálne technológie nezmiznú spolu s koronou

O digitálnych zručnostiach sa vravelo veľa už aj pred týmto náročným obdobím. Ale vyzerá to tak, že transformácia procesu vzdelávania, priniesla v tejto oblasti celkom slušné výsledky. Počítač či videokonferenčný softvér sa naučili používať aj tí, ktorí by si takúto formu komunikácie snáď sami nikdy nezvolili. Digitálne prostriedky však budú súčasťou našich škôl a vzdelávacích organizácií aj po korone. Moja tretia výzva preto smeruje k prosbe, aby sme na Zoom, Teams či rôzne cloudové nástroje nezabudli a zaradili ich medzi pomocníkov, ktorí môžu celý vzdelávací proces obohatiť, ak ich vieme efektívne používať.

Mnohí z nás sa počas uplunulého roka naučili veľa nových vecí a pre mnohých to bolo zas obdobie viacerých ťažkostí.  Postupný návrat k bežnému životu ponúka okrem slobody aj riziko návratu k tomu tradičnému, k tomu „ako sa to robilo vždy“. Ak chceme vidieť na Slovensku kvalitné školy, fungujúci systém vzdelávania dospelých či zaujímavé vzdelávacie programy, my – učitelia a lektori – by sme mali byť prví, ktorí budú kreatívni a odhodlaní v našich triedach a skupinách niečo zmeniť.

0 Points